№ 73-МИ / 21.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за кмет на община в община Ловеч на Партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 27 октомври 2019 г.

№ 72-МИ / 21.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство на Партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 27 октомври 2019 г.

№ 71-МИ / 21.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на Партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 70-МИ / 21.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство на местна коалиция „ОБТ-АБВ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 27 октомври 2019 г.

№ 69-МИ / 21.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на местна коалиция „ОБТ-АБВ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 68-МИ / 21.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 67-МИ / 21.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 27 октомври 2019 г.

№ 66-МИ / 21.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за кмет на община на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 27 октомври 2019 г.

№ 65-МИ / 21.09.2019

ОТНОСНО : жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 64-МИ / 19.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 27 октомври 2019 г.

№ 63-МИ / 19.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за кмет на община на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 27 октомври 2019 г.

№ 62-МИ / 19.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 61-МИ / 19.09.2019

ОТНОСНО : определяне на секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 60-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч за 27 октомври 2019 г.

№ 59-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч за 27 октомври 2019 г.

№ 58-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч за 27 октомври 2019 г.

№ 57-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет на община в община Ловеч за 27 октомври 2019 г.

№ 56-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кметове на кметства в община Ловеч за 27 октомври 2019 г.

№ 55-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на местна коалиция „ОБТ-АБВ“ за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч за 27 октомври 2019 г.

№ 54-МИ / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на местна коалиция „ОБТ-АБВ“ за участие в изборите за кметове на кметства в община Ловеч за 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 233-МИ / 18.12.2019

    относно: молба с вх. № 263 от 18.12.2019 г. от Иван Петков Иванов

  • № 232-МИ / 18.12.2019

    относно: обявяване на действителния резултат във връзка с административно дело № 517/2019 г. по описа на Административен съд Ловеч

  • № 231-МИ / 05.12.2019

    относно: приемане на становище относно административно дело № 517 по описа за 2019 г. на Административен съд Ловеч

всички решения