Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 72-МИ
Ловеч, 21.09.2019

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство на Партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №63-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. от Партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, представлявана от Николай Нанков Ненчев чрез пълномощника  Пламен Кръстев Газдов в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 4 на 21.09.2019 год., 12.17 ч, във входящия регистър на кандидатите за кмет на кметство. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатски листи на кандидати за: кмет на кметство – с. Лисец и кмет на кметство – с. Славяни за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27.10.2019 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от кандидатите /приложение № 65-МИ от изборните книжа/ - 2 бр.; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията.

Налице са изискванията на чл. 397 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатски листи за кметове на кметства в община Ловеч на Партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за общински съветници  и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

 1. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЛИСЕЦ на Партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., както следва:

Румен Илиев Арабаджиев, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********

 1. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. СЛАВЯНИ на Партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., както следва:

 Веско Георгиев Дичев, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 21.09.2019 в 17:26 часа

Календар

Решения

 • № 242-МИ / 03.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 241-МИ / 31.07.2023

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

 • № 240-МИ / 21.07.2023

  относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения