Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 240-МИ
Ловеч, 21.07.2023

ОТНОСНО: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

Постъпило е писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Председател на Общински съвет Ловеч, с което уведомява ОИК Ловеч, че Нели Веселинова Читинова е представила заявление за прекратяване пълномощията й на общински съветник в Общински съвет Ловеч. Към писмото е приложено и заявление с вх. № ОС-358/18.07.2023 г. от г-жа Нели Читинова, в което се съдържа искане за прекратяване на пълномощията като общински съветник поради назначаване за Заместник областен управител на област Ловеч със Заповед № КВ-248/13.07.2023 г. на Министър председателя на Република България като посочва дата за прекратяването 01.08.2023 г. След като разгледа представените документи ОИК Ловеч установи, че Нели Веселинова Читинова е обявена за избрана за общински съветник с Решение № 189-МИ на ОИК Ловеч за избиране на общински съветници от 28.10.2019 г., както и съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗМСМА са възникнали пълномощията й като общински съветник с полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

Представена е Заповед № КВ-248 от 13.07.2023 г. на Николай Денков – Министър председател на РБългария, за назначаване на Нели Читинова за заместник областен управител на област Ловеч, считано от датата на стъпване в длъжност. Съгласно чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при назначаването му за заместник областен управител. Това прекратяване на пълномощията настъпва по силата на закона, а ОИК Ловеч следва да констатира настъпването на този факт и да обяви за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. В конкретния случай, назначаването на длъжността като конкретна дата е поставено в зависимост от датата на встъпване в длъжност на лицето. Съответно това следва да е датата, от която пълномощията да се считат и прекратени и съответно да възникне основание за обявяване за избран на следващия в листата кандидат. Поради изложеното следва да се укаже на заявителя – Нели Веселинова Читинова да представи документи, указващи конкретната дата за встъпване в длъжност като заместник областен управител и съответно прекратяване на пълномощията й като общински съветник.

Поради изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 във вр. с чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс във вр. с чл. 30, ал. 7 и ал. 4, т. 3 и 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

УКАЗВА на Нели Веселинова Читинова във връзка с подадено заявление вх. № ОС-358/18.07.2023 г. да представи доказателства за датата встъпването в длъжност като заместник областен управител на област Ловеч, от която дата същата се счита назначена съгласно Заповед № КВ-248 от 13.07.2023 г. на Николай Денков Министър председател на РБългария.

 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 21.07.2023 в 17:00 часа

Свързани решения:

189-МИ/28.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 242-МИ / 03.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 241-МИ / 31.07.2023

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

 • № 240-МИ / 21.07.2023

  относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения