Заседания

Заседание от дата 03.08.2023 от 12:15 часа.

Заседание от дата 31.07.2023 от 12:15 часа.

Заседание от дата 21.07.2023 от 12:15 часа.

Заседание от дата 01.06.2023 от 12:15 часа.

Заседание от дата 20.04.2023 от 12:15 часа.

Заседание от дата 09.03.2022 от 12:15 часа.

Заседание от дата 21.01.2022 от 12:15 часа.

Заседание от дата 19.01.2022 от 12:15 часа.

Заседание от дата 12.01.2022 от 12:15 часа.

Заседание от дата 18.12.2019 от 13:00 часа.

Заседание от дата 05.12.2019 от 13:00 часа.

Заседание от дата 14.11.2019 от 16:00 часа.

Заседание от дата 07.11.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 08:00 часа.

Заседание от дата 02.11.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 01.11.2019 от 12:30 часа.

Заседание от дата 31.10.2019 от 12:00 часа.

Заседание от дата 29.10.2019 от 11:30 часа.

Заседание от дата 27.10.2019 от 08:00 часа.

Заседание от дата 26.10.2019 от 17:00 часа.

Календар

Решения

  • № 242-МИ / 03.08.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 241-МИ / 31.07.2023

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

  • № 240-МИ / 21.07.2023

    относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения