Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 189-МИ
Ловеч, 28.10.2019

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници 

Тридесет и три                                                                     33

      ( с думи )                                                               ( с цифри )

Днес, 28.10.2019 г., в 09.00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

І. Общинската избирателна квота е Петстотин и четири     504 гласове.

                                            (с думи)                               (с цифри)

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

Няма.

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                                   Тридесет и три                                             33

                                      (с думи)                                            (с цифри)

IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва: 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

34

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  ПЕТ                                               5

43

ПП ГЕРБ

  ДЕВЕТ                                          9

55

Движение за права и свободи – ДПС

  ТРИ                                               3

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  ОСЕМ                                           8

61

партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

ЧЕТИРИ                                         4

64

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

ЕДИН                                            1

66

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

ЕДНО                                            1

67

Местна коалиция ОБТ (АБВ)

ДВА                                              2

V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва: 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

1.

ПП БЗНС

1.

Петко Митков Петков

А

28

4.

ПП АТАКА

1.

2.

3.

Янислав Цветанов Цанков

Светозар Атанасов Ангелов

Габриела Красимирова Цанкова

А

Б

Б

85

2

3

6.

ПП Глас Народен

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Росен Маринов Костов

Светослав Александров Стефанов

Генчо Христов Цонев

Владимир Лъчезаров Василев

Славян Веселинов Казанджиев

Венелин Спасов Георгиев

Красимир Панов Костов

Васил Тодоров Ковачев

Дилян Димитров Маринов

Моника Младенова Константинова

Дончо Мончев Върбанов

Цветомир Петров Цветанов

А

А

А

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

69

42

13

9

9

9

9

2

5

8

4

5

8.

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

1.

2.

3.

4.

Станислав Петров Йоцов

Петя Любенова Атанасова

Ивайло Петров Йоцов

Гинка Иванова Цанкова

А

А

Б

Б

69

6

4

1

34.

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Детелина Димитрова Сотирова

Виктор Василев Стойчев

Калин Петков Кръстев

Николай Тодоров Джачков

Мариан Василев Василев

Моника Прашкова Тонкова-Генчева

Теодор Кунев Тончев

Евгени Василев Василев

Дарина Андреева Дочева

Ивайло Стоянов Стоянов

Радослав Василев Цанков

Галя Петрова Баева

Татяна Михова Михова

Антония Цанкова Калчевска

Николай Митев Щрегарски

Детелин Владимиров Недялков

Станимир Лазаров Конов

 

А

А

А

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

743

446

304

38

51

17

27

23

37

31

115

23

16

13

16

72

17

43.

ПП ГЕРБ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Корнелия Добрева Маринова

Пенко Михайлов Михайлов

Петър Цолов Николов

Росица Димитрова Маринова

Ирина Любенова Митева

Радослав Христов Хитов

Георги Цанков Карамишев

Антон Ангелов Долапчиев

Даниел Николаев Колев

Борислав Игнатов Игнев

Петко Тинков Петков

Даниела Тодорова Ганчева

Даниела Маринова Димова-Събева

Димитър Стефанов Димитров

Адриана Йорданова Младенова

Милена Стоянова Йорданова

Кольо Денчев Колев

Васил Илиев Ушев

Мариета Цветанова Цанкова

Пламен Тодоров Сейзински

Кристиан Павлинов Костов

Даниела Димитрова Йотова

Преслав Стефков Георгиев

Даниела Христофорова Ачкова

Тодорка Петрова Петкова

Силвия Йоргова Маркова

Борислав Петков Лалев

Тихомир Пенчев Маринов

Валери Иванов Димитров

Васко Павлов панков

Жанета Христова Михайлова

Виктория Руменова Маринова

Иван Петков Иванов

А

А

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

1787

377

73

103

217

135

90

67

185

19

50

27

59

63

62

196

35

15

32

8

77

62

43

61

81

48

41

70

27

69

22

24

47

48.

ВЪЗРАЖДАНЕ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

Петър Димитров Магеранов

Митю Николов Димов

Бисер Тодоров Линков

Николай Илиев Николов

Хинко Нешев Илиев

Милен Василев Белев

Петър Тодоров Тодоров

Мартин Георгиев Цветков

Красимир Владимиров Христов

Софрони Гетов Софрониев

А

А

А

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

212

45

29

6

20

6

20

8

16

12

51.

ВОЛЯ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

Снежинка Иванова Пенкова

Мариян Петков Зюмбилски

Диена Стефанова Стефанова

Лилия Начева Радева

Петя Тодорова Кунева

Здравка Найденова Георгиева

Детелинка Генова Стоянова

Георги Иванов Стоянов

А

А

А

Б

Б

Б

Б

Б

85

29

12

4

7

2

1

0

 

55.

Движение за права и свободи - ДПС

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

 

Юнал Джелалов Мъстънов

Ертан Хюсеин хасан

Теодор Антонов Арсов

Сурай Мустафа Велиева

Фатме Юсеинова Моллова

Станислав Асенов Съйков

Илиян Ангелов Илиев

Ахмед Мехмедов Чаушев

Первис Шукриев Юсеинов

Мюслюм Шабанали Дурмуш

Ели Алдинова Метева

Силвия Рашкова Янкова

Ибрахим Ахмедов Абдиев

Нора Ивайлова Ризова

Али Еминов Алиев

Елица Апостолова Митева

Алдин Рашков Асенов

Минко Митков Захариев

Алипи Алипов Алдинов

Ремзи Асанов Мустафов

Александър Кирилов Атанасов

Ивайло Пламенов Иванов

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

409

322

258

113

77

4

4

9

3

4

5

1

4

1

2

3

0

1

0

1

0

2

 

56.

БСП   ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Доротея Миленова Цанкова

Минчо Стойков Казанджиев

Николай Петков Стоянов

Страцимир Веселинов Петков

Валентина Янкова Митева

Мария Илиева Съева

Иван Николаев Николов

Анатолий Георгиев Иванов

Тихомир Цветанов Матеев

Димитър Ангелов Горов

Пенка Минчева Николова

Гергана Тодорова Патаринска

Васил Володиев Василев

Емилия Петкова Ненчева

Лидия Несторова Николова

Силвия Иванова Дулева

Моника Петрова Петрова

Петър Дамянов Маринов

Радомир Христофоров Найденов

Николай Стойков Бончев

Пламен Игнатов Игнев

Ивелина Бориславова Ангелова

Габриела Иванова Дамянова

Галина Николаева Георгиева

Игнат Петров Георгиев

Радослав Милчев Филипов

Слав Красимиров Калев

Христо Петков Христов

Цветелина Маркова Станчева

Мариана Дичева Хитова

Ирена Владимирова Георгиева

Венцеслав Бориславов Банчев

А

А

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

 

1659

598

173

120

144

47

68

67

91

47

68

75

41

84

68

53

30

99

20

16

45

40

33

14

5

20

15

10

7

9

28

16

 

57.

НДСВ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Иван Атанасов Първанов

Деян Колев Колев

Радослава Миткова Добромирова

Стела Георгиева Петрова

Мария Веселинова Василева

Красимир Йовков Калчев

Полена Пламенова Дочева

Ева Веселинова Вълкова

Поляна Иванова Вълчева

Тинка Стефанова Иванова

Петя Пенкова Станчева

Евелин Божинов Стоянов

Ангел Алексиев Асенов

Соня Николаева Недялкова

Ралица Иванова Гигова

Лидия Славкова Петкова

Банко Христов Банков

Александър Александров Маслев

Ралица Николова Пеловска

А

А

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

 

61

16

3

8

8

4

3

3

0

5

1

1

0

1

3

2

3

2

2

 

61.

партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Кирил Владимиров Гумнеров

Ангел Маринов Заимов

Цоло Гачев Христов

Нели Веселинова Читинова

Татяна Петкова Тодорова

Пламен Петков Петров

Данаил Димитров Ненов

Венцислав Георгиев Петрушев

Данчо Костов Заверджиев

Иван Цанов Иванов

Атанас Цвятков Атанасов

Светослав Йотков Димитров

Марио Тодоров Маринов

Петко Николаев Петков

Теодора Мишева Дочева

Станислав Насков Борисов

Христофор Петров Господинов

Пламен Кръстев Газдов

Ясен Юриев Стоянов

Станислав Красимиров Колев

Биляна Венциславова Кушева

Сергей Иванов Станчев

Драгомир Христов Кирилов

Петър Матеев Петров

Валентин Василев Василев

Николай Стефанов Иванов

Самуил Васков Стоянов

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

316

261

133

128

110

112

123

60

41

27

54

16

32

29

2

11

3

13

105

9

8

18

62

1

87

5

7

64.

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

Георги Николов Митев

Иво Георгиев Райнов

Иваничка Милиева Иванова

Павлина Николова Стоянова

Красимир Цанков Дончев

Любомир Стефанов Банчев

Минчо Иванов Диков

Емил Алексиев Брънеков

Константин Алеков Карловски

Веселин Иванов Топалов

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

Б

Б

 

203

116

64

56

24

27

32

27

10

18

66.

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 

Младен Минков Близнаков

Мариан Стайков Кунчев

Михаил Веселинов Вълчев

Атанас Владимиров Трифонов

Любомир Стоянов Христов

Пламен Георгиев Якимов

Христо Любенов Стоянов

Йовчо Ангелов Вълчев

Божидар Марчев Николов

Мария Антонова Живкова – Илиева

Клара Сашева Баросова

Петър Маринчев Георгиев

Маргарита Вълева Николаева

Цветомира Колева Мустакерска

Пенчо Велков Ненчев

Илия Петков Илиев

А

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

203

58

50

48

44

34

11

5

15

9

8

4

12

11

6

4

 

67.

Местна коалиция ОБТ (АБВ)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Иван Иванов Минков

Иваничка Пенева Каменова

Пламен Божинов Попов

Глория Любенова Георгиева

Милко Димитров Димитров

Маргарита Иванова Любенова

Бойко Димитров Чичев

Иван Николаев Найденов

Слав Стефанов Даков

Юлия Станчева Василева

 

А

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

Б

233

161

145

74

67

60

52

31

63

31

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва: 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1.Анатолий Георгиев Иванов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                 

2. Ангел Маринов Заимов

Партия БЪЛГАРСКИ    СОЦИАЛДЕМОКРАТИ         

3. Антон Ангелов Долапчиев

ПП ГЕРБ                                   

4. Валентина Янкова Митева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ              

5. Виктор Василев Стойчев

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ     

6. Георги Николов Митев

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ    

7. Георги Цанков Карамишев

ПП ГЕРБ                                   

8. Даниел Николаев Колев

ПП ГЕРБ                                   

9. Детелина Димитрова Сотирова

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ       

10. Доротея Миленова Цанкова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ               

11. Ертан Хюсеин Хасан

Движение за права и свободи-ДПС

12. Иван Иванов Минков

Местна коалиция ОБТ (АБВ)

13. Иван Николаев Николов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                 

14. Иваничка Пенева Каменова

Местна коалиция ОБТ (АБВ) 

15. Ирина Любенова Митева

ПП ГЕРБ                              

16. Калин Петков Кръстев

ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

17. Кирил Владимиров Гумнеров

партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ        

18. Корнелия Добрева Маринова

ПП ГЕРБ                                  

19. Мариан Василев Василев

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 

20. Мария Илиева Съева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ               

21. Минчо Стойков Казанджиев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ           

22. Младен Минков Близнаков

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

(да България, ДСБ, Зелено движение)         

23. Нели Веселинова Читинова

партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

24. Николай Петков Стоянов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ   

25. Николай Тодоров Джачков

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

26. Пенко Михайлов Михайлов

ПП ГЕРБ                               

27. Петър Цолов Николов

ПП ГЕРБ                              

28. Радослав Христов Хитов

ПП ГЕРБ                                 

29. Росица Димитрова Маринова

ПП ГЕРБ                                       

30. Страцимир Веселинов Петков

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ              

31. Теодор Антонов Арсов

Движение за права и свободи-ДПС     

32. Цоло Гачев Христов

партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ  

33. Юнал Джелалов Мъстънов

Движение за права и свободи-ДПС     

 (Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

Няма.

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

11. ...........................................

21. .....................................

2.....................................

12. ...........................................

22. .....................................

3.....................................

13. ............................................

23. .....................................

4......................................

14. ............................................

24. .....................................

5.......................................

15. ............................................

25. .....................................

6....................................

16. ............................................

26. .....................................

7.....................................

17. ...........................................

27. .....................................

8.....................................

18. ............................................

28. ....................................

9......................................

19. ............................................

29. .....................................

10.......................................

20. ............................................

...........................................

       

 

Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК и се подписва от членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и получените преференциални гласове от отделните кандидати в листите.

Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика съгласно приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 ИК.

Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на Хеър-Ниймайер.

Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните гласове в общината с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7, разделен на броя на общинските съветници в общинския съвет.

Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.

Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.

Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и 5 ИК и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5 към ИК съгласно чл. 453, ал. 1 ИК и Решение на ЦИК.

Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.

Ако броят на предпочитанията (преференциите) за дадени кандидати са не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа, тези кандидати образуват списък А. Останалите кандидати образуват списък Б. При подреждането първо се подреждат кандидатите от списък А (според броя на получените предпочитания (преференции)), а след това кандидатите от списък Б (според първоначалното подреждане в листата).

Когато има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.

Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински съветници.

 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 28.10.2019 в 13:26 часа

Свързани решения:

195-МИ/01.11.2019

232-МИ/18.12.2019

235-МИ/19.01.2022

236-МИ/21.01.2022

237-МИ/09.03.2022

238-МИ/20.04.2023

240-МИ/21.07.2023

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 242-МИ / 03.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 241-МИ / 31.07.2023

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

 • № 240-МИ / 21.07.2023

  относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения