Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 232-МИ
Ловеч, 18.12.2019

ОТНОСНО: обявяване на действителния резултат във връзка с административно дело № 517/2019 г. по описа на Административен съд Ловеч

Постъпило е писмо с вх. № 262 от 17.12.2019 г. от Административен съд Ловеч с приложена административната преписка по административно дело № 517 по описа за 2019 г. на Административен съд Ловеч. Приложена е жалба, съдебно-икономическа експертиза, ведно с приложения към нея, Решение № 188/27.11.2019 г. ОИК Ловеч е изискала и заверен препис на Решение № 188/27.11.2019 г. на АС Ловеч с отбелязване на датата на влизане в сила на решението. С решението е отменено Решение № 189-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Ловеч за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и за определяне на избраните кандидати, в частта по т. V.43 за обявяване на разпределението на заявените преференции за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подреждане на кандидатите в кандидатската листа на ПП ГЕРБ, в която жалбоподателят Иван Петков Иванов е посочен в списък Б с 47 преференции и е върната преписката на ОИК Ловеч за обявяване на действителния резултат по отношение на Иван Петков Иванов, при спазване указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. С решението е потвърдено Решение № 189-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Ловеч за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и за определяне на избраните кандидати в останалите обжалвани части. Решението е влязло в сила на 12.12.2019 г. и ОИК Ловеч следва да обяви действителните резултати. Иван Петков Иванов в отмененото решение е посочен в т. V като в кандидатската листа на ПП ГЕРБ с № 43 в бюлетината същият е посочен с № 33 в подреждането на листата в списък Б с получени брой предпочитания 47. Видно от мотивите на решението и приложеното към административната преписка заключение на съдебно-икономическа експертиза по адм. дело № 517/2019 г. на АС Ловеч, Иван Петков Иванов е получил в СИК № 111800087 4 преференции, докато в протокола на тази СИК е посочено 0 като брой преференции получени за кандидат № 133 от листата на ПП ГЕРБ. В СИК № 111800038 кандидатът е получил 9 преференции, докато в протокола на тази СИК е отразено 8. Числата посочени в протоколите на двете СИК са коректно пренесени и в протокола на ОИК Ловеч и в обжалваното решение. В резултат на повторното преброяване на гласовете в посочените две секции, кандидатът под № 133 в листата на ПП ГЕРБ получава 52 предпочитания, а не посочените 47 или с 5 повече. Тези различия между броя на посочените предпочитания в решението (47), и броя на действително получените (52) не могат да променят вече направеното разпределение на мандатите на Общинския съвет. Така съгласно т. 5.2 от Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за общински съветници, представляваща Приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 от ИК, предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатската листа са валидни ако броят на гласовете, който е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа. В случая, ПП ГЕРБ има получени 4272 действителни гласа, 7 на сто от тях представляват 299,04 гласа т.е. необходими са 300 предпочитания, за да бъдат валидни предпочитанията и кандидатът да бъде включен в списък А. В противен случай при по-малък брой предпочитания, подреждането на кандидатите в списък Б запазва подреждането на номерата, извършено от партията/коалицията. Въпреки, че разместване в кандидатската листа не следва да се извършва тъй като получените предпочитания са 52, доколкото обжалваното решение съдържа и конкретни посочени брой предпочитания за всеки кандидат независимо от това дали е в списък А или Б, то следва коректните данни да бъдат обявени от ОИК Ловеч.

Поради това и на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА действителните резултати (разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати) в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г. по отношение на Иван Петков Иванов, поставен под номер 33 в подреждането на кандидатската листа на ПП ГЕРБ с № 43 в бюлетината както следва:

 

№ в бюле-

тина-

та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-

режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата,

№ на списък

Брой предпо-читания

 

43

ПП ГЕРБ

33

Иван Петков Иванов

Б

52

 

Настоящото решение подлежи на обжалване чрез Общинска избирателна комисия Ловеч пред Административен съд Ловеч в седмодневен срок от обявяване на решението

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 18.12.2019 в 20:39 часа

Свързани решения:

189-МИ/28.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 242-МИ / 03.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 241-МИ / 31.07.2023

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

 • № 240-МИ / 21.07.2023

  относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения