Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 77-МИ
Ловеч, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“за участие в изборите за общински съветници и кметове за 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №63-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за кмет на кметства при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. от партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“, представлявана от Александра Йорданова Христова чрез пълномощника Цоло Гачев Христов в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 5 на 22.09.2019 год. 09.45 ч., във входящия регистър на кандидатите за кмет на кметство. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатски листи на кандидати за: кмет на кметство – с. Лисец, кмет на кметство- с. Баховица, кмет на кметство- с. Радювене, кмет на кметство- с. Дойренци, кмет на кметство- с. Александрово и кмет на кметство с. Малиново  за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27.10.2019 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от кандидатите /приложение № 65-МИ от изборните книжа/ - 6 бр.; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията.

Налице са изискванията на чл. 397 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатски листи за кметове на кметства в община Ловеч на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за общински съветници  и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЛИСЕЦ на Партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., както следва:

Христо Василев Миновски, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване **********

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАХОВИЦА на Партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“  в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., както следва:

Христо Трифонов Христов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. РАДЮВЕНЕ на Партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“  в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., както следва:

Стоян Стефанов Стоянов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ДОЙРЕНЦИ на Партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“  в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., както следва:

Драгомир Христов Кирилов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. АЛЕКСАНДРОВО на Партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“  в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., както следва:

Сергей Иванов Станчев, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. МАЛИНОВО на Партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., както следва:

Петър Матеев Петров, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Зам. председател: Алие Мутова Хасанова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 24.09.2019 в 19:02 часа

Календар

Решения

  • № 242-МИ / 03.08.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 241-МИ / 31.07.2023

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

  • № 240-МИ / 21.07.2023

    относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения