Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 69-МИ
Ловеч, 21.09.2019

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на местна коалиция „ОБТ-АБВ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №62-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. от местна коалиция „ОБТ-АБВ“, представлявана от Иван Иванов Минков и Милко Димитров Димитров, в качеството им на упълномощени представители на местната коалиция, заведено под № 3 на 21.09.2019 год., 10.40 ч., във входящия регистър на кандидатите за общински съветници. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27.10.2019 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от всеки от кандидатите /приложение № 65-МИ от изборните книжа/ - 10 бр.; предложение на технически носител в ексел формат; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията.

Налице са изискванията на чл. 397 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Ловеч на местна коалиция „ОБТ-АБВ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

       РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на местна коалиция „ОБТ-АБВ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., както следва:

 1. Иван Иванов Минков, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********;
 2. Пламен Божинов Попов, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване**********;
 3. Милко Димитров Димитров, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване **********
 4. Маргарита Иванова Любенова, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 5. Иваничка Пенева Каменова, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********;
 6. Бойко Димитров Чичев, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********;
 7. Иван Николаев Найденов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********;
 8. Глория Людмилова Георгиева, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********;
 9. Слав Стефков Даков , ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: гр. **********;
 10. Юлия Станчева Василева, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване**********;

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 21.09.2019 в 17:21 часа

Календар

Решения

 • № 242-МИ / 03.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 241-МИ / 31.07.2023

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

 • № 240-МИ / 21.07.2023

  относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения