Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 79-МИ
Ловеч, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на Политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №62-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. от Политическа партия „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки чрез пълномощника Даниела Петрова Величкова в качеството й на упълномощен представител на партията, заведено под № 7 на 22.09.2019 год., 12.45 ч., във входящия регистър на кандидатите за общински съветници. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27.10.2019 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от всеки от кандидатите /приложение № 65-МИ от изборните книжа/ - 8 бр.; предложение на технически носител в ексел формат; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията.

Налице са изискванията на чл. 397 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Ловеч на на Политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на на Политическа партия „ВОЛЯ“  в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., както следва:

 1. Снежинка Иванова Пенкова, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********;
 1. Мариян Петков Зюмбилски, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване **********
 2. Лилия Начева Радева, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 3. Диана Стефанова Стефанова, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 4. Петя Тодорова Кунева, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********;
 5. Здравка Найденова Георгиева, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********;

7.Детелинка Генова Стоянова, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********;

 1. Георги Иванов Стоянов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********;

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Зам. председател: Алие Мутова Хасанова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 24.09.2019 в 19:13 часа

Календар

Решения

 • № 242-МИ / 03.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 241-МИ / 31.07.2023

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

 • № 240-МИ / 21.07.2023

  относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения