№ 13-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : Разпределение на местата в секционните избирателни комисии на територията на община Ловеч и на техните ръководства между партиите и коалициите в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 12-МИ / 10.09.2019

ОТНОСНО : Наемане на технически сътрудник за подпомагане дейността на ОИК Ловеч при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 11-МИ / 10.09.2019

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 10-МИ / 10.09.2019

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 9-МИ / 10.09.2019

ОТНОСНО : Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 8-МИ / 10.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на броя на мандатите за общински съветници в община Ловеч при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 7-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на начална и крайна дата и час за приемане на документи в ОИК Ловеч за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 6-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Приемане на Правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни в ОИК Ловеч при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 5-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Наемане на специалисти-експерти и технически сътрудници за подпомагане дейността на ОИК Ловеч при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 4-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на работно време и дежурства на ОИК Ловеч

№ 3-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на член от Общинска избирателна комисия Ловеч, който да маркира печата на ОИК Ловеч за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 2-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Адрес на сградата, в която се помещава ОИК Ловеч, начин и място за обявяване на решенията на ОИК при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 1-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия - Ловеч

Календар

Решения

  • № 233-МИ / 18.12.2019

    относно: молба с вх. № 263 от 18.12.2019 г. от Иван Петков Иванов

  • № 232-МИ / 18.12.2019

    относно: обявяване на действителния резултат във връзка с административно дело № 517/2019 г. по описа на Административен съд Ловеч

  • № 231-МИ / 05.12.2019

    относно: приемане на становище относно административно дело № 517 по описа за 2019 г. на Административен съд Ловеч

всички решения