Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 17-МИ
Ловеч, 14.09.2019

ОТНОСНО: Регистриране на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за кметове на кметства за 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №44-МИ/ за регистрация от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов чрез пълномощника Митко Николов Димов в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 4 на 13.09.2019 год., 10.50 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в  изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на кметство - с. Слатина; кмет на кметство – с. Малиново; кмет на кметство – с. Славяни; кмет на кметство – с. Баховица; кмет на кметство – с. Александрово; кмет на кметство – с. Лисец; кмет на кметство – с. Радювене; кмет на кметство – с. Дойренци в община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно ВЪЗРАЖДАНЕ.

Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно: пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 982-МИ от 05.09.2019 г.

Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите кмет на кметство в посочените населени места в община Ловеч на 27.10.2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за кмет на кметство - с. Слатина; кмет на кметство – с. Малиново; кмет на кметство – с. Славяни; кмет на кметство – с. Баховица; кмет на кметство – с. Александрово; кмет на кметство – с. Лисец; кмет на кметство – с. Радювене; кмет на кметство – с. Дойренци в община Ловеч на 27 октомври 2019 г.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 14.09.2019 в 12:47 часа

Календар

Решения

  • № 242-МИ / 03.08.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 241-МИ / 31.07.2023

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

  • № 240-МИ / 21.07.2023

    относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения