Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 3-МИ
Ловеч, 04.09.2019

ОТНОСНО: Определяне на член от Общинска избирателна комисия Ловеч, който да маркира печата на ОИК Ловеч за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 79 от Изборния кодекс и т. 1.3 от Решение № 618-МИ от 15.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

 

Р Е Ш И :

 

Определя Десислав Стефанов Гецов за лице, което заедно с Председателя на ОИК Ловеч, да маркира по уникален начин печатите на ОИК Ловеч.

За всяко извършено маркиране да се състави Протокол за маркиране на печата на ОИК, представляващ Приложение към Решение № 618-МИ от 15.08.2019 г. на ЦИК,  който следва да се подпише от всички присъстващи членове на ОИК Ловеч.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 04.09.2019 в 18:18 часа

Календар

Решения

  • № 242-МИ / 03.08.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 241-МИ / 31.07.2023

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

  • № 240-МИ / 21.07.2023

    относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения