Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 4-МИ
Ловеч, 04.09.2019

ОТНОСНО: Определяне на работно време и дежурства на ОИК Ловеч

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч

 

Р Е Ш И :

 

1.Определя работно време на ОИК Ловеч – всеки календарен ден от 9.00 до 17.00 ч. като заседанията на комисията могат да се провеждат и след 17.00 часа.

2.Членовете на ОИК следва да осигурят ежедневно и постоянно присъствие в работното помещение на комисията, с адрес: град Ловеч, ул. „Търговска” № 22, сграда на Общинска администрация Ловеч, ет. 1, стая № 126, при спазване на следното работно време: от 09:00 часа до 17:00 часа като дежурствата се извършват по график от двама членове на комисията, предложени от различни политически партии и коалиции.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.                                   

 

 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 04.09.2019 в 18:20 часа

Календар

Решения

  • № 242-МИ / 03.08.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 241-МИ / 31.07.2023

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

  • № 240-МИ / 21.07.2023

    относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения