Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 11-МИ
Ловеч, 10.09.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Със Заповед № З-1298/03.09.2019 г. на Кмета на община Ловеч са образувани избирателни секции на територията на общината, както и са утвърдени номерата, обхвата и адреса им. Заповедта е влязла в сила. Получена е справка на базата данни на ГД ГРАО относно броя на избирателите по избирателни секции на територията на община Ловеч.

Поради това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

 

Определя броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на Община Ловеч при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Зам. председател: Стойо Иванов Ковачев

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 10.09.2019 в 18:11 часа

Календар

Решения

  • № 242-МИ / 03.08.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 241-МИ / 31.07.2023

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

  • № 240-МИ / 21.07.2023

    относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения