№ 193-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Привличане на сътрудник към ОИК Ловеч при произвеждане на втори тур на изборите за кмет на община Ловеч, кмет на кметство Александрово, кмет на кметство Баховица и кмет на кметство Радювене на 03 ноември 2019 г.

№ 192-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : определяне на представители на ОИК Ловеч, които да предадат изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии на територията на община Ловеч за втори тур на изборите за кмет на община Ловеч, кмет на кметство Александрово, кмет на кметство Баховица и кмет на кметство Радювене на 03 ноември 2019 г.

№ 191-МИ / 29.10.2019

ОТНОСНО : насрочване на втори тур за избор на кмет на община Ловеч, кмет на кметство Александрово, кмет на кметство Баховица и кмет на кметство Радювене на 03 ноември 2019 г.

№ 190-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за избор на кмет на община Ловеч, кмет на кметство Александрово, кмет на кметство Баховица и кмет на кметство Радювене за втори тур в изборите за общински съветници и кметове на 03 ноември 2019 г.

№ 189-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

№ 188-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОЙРЕНЦИ

№ 187-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАВЯНИ

№ 186-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО АЛЕКСАНДРОВО

№ 185-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛИНОВО

№ 184-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАТИНА

№ 183-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БАХОВИЦА

№ 182-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛИСЕЦ

№ 181-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАДЮВЕНЕ

№ 180-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

№ 179-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Приключване на работата в Изчислителния пункт към ОИК Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 178-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : анулиране на приемо-предавателна разписка и въвеждане наново на данните от Протокол на секционна избирателна комисия в избирателна секция № 111800028 за избиране на кмет на община

№ 177-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : обявяване края на изборния ден в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 176-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : жалба с вх. № 194/27.10.2019 г. от Димитър Ангелов Горов

№ 175-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : преписка № 2226/2019 г. на Районна прокуратура Ловеч

№ 174-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 233-МИ / 18.12.2019

    относно: молба с вх. № 263 от 18.12.2019 г. от Иван Петков Иванов

  • № 232-МИ / 18.12.2019

    относно: обявяване на действителния резултат във връзка с административно дело № 517/2019 г. по описа на Административен съд Ловеч

  • № 231-МИ / 05.12.2019

    относно: приемане на становище относно административно дело № 517 по описа за 2019 г. на Административен съд Ловеч

всички решения