Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 197-МИ
Ловеч, 01.11.2019

ОТНОСНО: допълване на Решение № 182-МИ на Общинската избирателна комисия, община Ловеч, област Ловеч, за избиране на кмет на кметство Лисец от 28.10.2019 г.

Във връзка с указание от ЦИК съгласно Писмо с изх. № МИ-15-1327 от 31.10.2019 г., ОИК Ловеч следва да приеме решения за допълване на постановените решения за определяне на резултатите от изборите за общински съветници и кметове.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА диспозитива на Решение № 182-МИ на Общинската избирателна комисия, община Ловеч, област Ловеч, за избиране на кмет на кметство Лисец, от 28.10.2019 г., 09.00 часа, с текста:

„Настоящото решение подлежи на обжалване чрез Общинска избирателна комисия Ловеч пред Административен съд Ловеч в седмодневен срок от обявяване на решението.“ 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 01.11.2019 в 14:02 часа

Свързани решения:

182-МИ/28.10.2019

Календар

Решения

  • № 242-МИ / 03.08.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 241-МИ / 31.07.2023

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

  • № 240-МИ / 21.07.2023

    относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения