Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 75-МИ
Ловеч, 21.09.2019

ОТНОСНО: заличаване на регистрацията на инициативен комитет за издигане на Деян Колев Колев като независим кандидат за общински съветник в община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е Заявление на 21.09.2019 г., 14:05 ч. от инициативен комитет за заличаване на регистрацията му /приложение № 54-МИ от изборните книжа/ с искане за заличаване на регистрацията на инициативния комитет, извършена с Решение № 33-МИ от 14.09.2019 г. на ОИК Ловеч. Заявлението е подадено от Петя Пенкова Станчева като представляващ инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Деян Колев Колев, ЕГН ***, като независим кандидат за общински съветник на община Ловеч. Приложено е и Решение от членовете на Инициативния комитет с прието решение за заличаването му.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 155, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 12, раздел II от Решение № 937-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Инициативен комитет за издигане на Деян Колев Колев като независим кандидат за общински съветник в община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., регистриран с Решение № 33-МИ от 14.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 21.09.2019 в 17:31 часа

Свързани решения:

33-МИ/14.09.2019

Календар

Решения

  • № 242-МИ / 03.08.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 241-МИ / 31.07.2023

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

  • № 240-МИ / 21.07.2023

    относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения