Календар

Решения

  • № 421-МИ / 04.04.2018

    относно: Обявяване на Мариета Цветанова Цанкова за избрана за общински съветник в Общински съвет Ловеч

  • № 420-МИ / 12.01.2018

    относно: Обявяване на Силвия Иванова Дулева за избрана за общински съветник в Общински съвет Ловеч

  • № 419-МИ / 12.01.2018

    относно: Утвърждаване списък А и списък Б, съгласно справка за класиране според преференциите и обявяването й на интернет страницата на ОИК Ловеч

всички решения