16.11.2015

Съобщение

Адрес за кореспонденция на ОИК Ловеч за периода след седмия ден от обявяване на резултатите от изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 25.10.2015 г., до следващите общи избори за общински съветници и за кметове:

Чрез деловодството на Общински съвет Ловеч

До Общинска избирателна комисия Ловеч

ул. „Търговска“ № 22, гр. Ловеч

11.11.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Ловеч е насрочено за 11.11.2015 г. от 17.30 часа.

22.10.2015

Съобщение

14.10.2015

Съобщение

С Решение № 260-МИ/НР от 14.10.2015 г. Общинска избирателна комисия Ловеч Определя секции на първите етажи в сградите с повече от един етаж, в които са разположени  секции и на горните етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва: 

 

по ред

 Адрес и местонахождение на избирателната секция

№ на

избирателната

секция

1.

гр.Ловеч, квартал „Вароша“, пл.“Тодор Кирков“ № 8, Младежки дом – камерна зала - І етаж

111800001

2.

гр. Ловеч, квартал „Сърпазар“, ул.“Райна Княгиня“ № 1б, Професионална гимназия по ветеринарна медицина – І етаж, стая 101

111800090

3.

гр. Ловеч, квартал „Сърпазар“, ул. „Търговска“ № 80, ОУ “Хр. Никифоров” – малък физкултурен салон, партер

111800094

4.

гр.Ловеч, квартал „Гозница“, ул. „Бачо Киро“ № 5, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий ” – игротека, общежитие 

111800033

 

В деня на изборите - 25.10.2015 г. от 06.00 ч. до 19.00 ч. в стая 106,  етаж І в Община Ловеч и на телефони: 068/688 282 и 068/688 256 ще се приемат заявки за транспортиране на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. 

Превоза на тези избиратели ще се извършва от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 19.00 ч. на  25.10.2015 г. със специализиран за целта автомобил Бус „Пежо Боксер” ОВ 2871 ВН  с водач Христофор Недков Дочев.

 

13.10.2015

Съобщение

Oбщинска избирателна комисия Ловеч съобщава на членовете на секционните избирателни комисии, че с Решение № 247-МИ/НР от 13.10.2015 г. е приет график за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии както следва:

 

На 20.10.2015 г. от 10.00 часа в салона на  дом „Преслав“, ул. Търговска № 24, гр. Ловеч, Секционните избирателни комисии  от следните населени места: 

 

·        С.АБЛАНИЦА

·        С.АЛЕКСАНДРОВО

·        С.БАХОВИЦА

·        С.БРЕСТОВО

·        С.БЪЛГАРЕНЕ

·        С.ВЛАДИНЯ

·        С.ГОРАН

·        С.ГОРНО ПАВЛИКЕНЕ

·        С.ГОСТИНЯ

·        С.ДЕВЕТАКИ

·        С.ДОЙРЕНЦИ

·        С.ДРЕНОВ

·        С.ИЗВОРЧЕ

·        С.ЙОГЛАВ

·        С.КАЗАЧЕВО

·        С.КЪКРИНА

·        С.ЛЕШНИЦА

·        С.ЛИСЕЦ

·        ГР.ЛОВЕЧ

·        С.МАЛИНОВО

·        С.ПРЕЛОМ

·        С.ПРЕСЯКА

·        С.СКОБЕЛЕВО

·        С.СЛАВЯНИ

·        С.СЛАТИНА

·        С.СЛИВЕК

·        С.СМОЧАН

·        С.СОКОЛОВО

·        С.СТЕФАНОВО

·        С.РАДЮВЕНЕ

·        С.ТЕПАВА

·        С.УМАРЕВЦИ

·        С.ХЛЕВЕНЕ

·        С.ЧАВДАРЦИ 

 

На 20.10.2015 г., от 13.00 часа в салона на дом „Преслав“, ул. Търговска № 24, гр. Ловеч, Секционни избирателни комисии от гр. Ловеч. 

 

 

05.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Ловеч приема  заявления за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) всеки ден от 09.00-17.00 часа. Краен срок за подаване на заявления - 23 октомври 2015 г. , 18.00 часа. На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници.

Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат (Таблица - застъпници). Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а. 

 

05.10.2015

Съобщение

График на дежурствата на ОИК Ловеч за периода 06.10.2015 г. – 12.10.2015 г. 

 

06.10.2015

07.10.2015 г.

08.10.2015 г.

09.10.2015 г.

10.10.2015 г.

11.10.2015 г.

12.10.2015 г.

Валентин Вълев

0887734988

Светослав

Димитров

0878615055

Валентин Вълев

0887734988

Къймет Делиеминова

0885763679

Габриела Петрова

0884303200

Анна

Михайлова

0898769932

Валентин Вълев

0887734988

Христо

Иванов

0887107732

Йоанна Йолова-

Луканова

0899538624

Йорданка

Минчева

0878675566

Валентин Вълев

0887734988

Светослав Димитров

0878615055

 

Валентин Вълев

0887734988

Къймет Делиеминова

0885763679

 

За контакти извън установеното работното време на ОИК Ловеч :

 

На 06.10.2015 г. - Ваня Иванова – председател на ОИК Ловеч - 0886182609 

На 07.10.2015 г. - Йорданка Минчева – секретар на ОИК Ловеч  - 0878675566

На 08.10.2015 г. - Къймет Делиеминова – зам. председател на ОИК Ловеч – 0885763679

На 09.10.2015 г. - Ваня Иванова – председател на ОИК Ловеч - 0886182609 

На 10.10.2015 г. - Йорданка Минчева – секретар на ОИК Ловеч  - 0878675566

На 11.10.2015 г. - Къймет Делиеминова – зам. председател на ОИК Ловеч – 0885763679

На 12.10.2015 г. - Ваня Иванова – председател на ОИК Ловеч - 0886182609 

 

01.10.2015

Съобщение

За контакти извън установеното работното време на ОИК Ловеч :

 

На 01.10.2015 г. - Йорданка Минчева – секретар на ОИК Ловеч  - 0878675566

На 02.10.2015 г. - Къймет Делиеминова – зам. председател на ОИК Ловеч – 0885763679

На 03.10.2015 г. - Ваня Иванова – председател на ОИК Ловеч - 0886182609 

На 04.10.2015 г. - Йорданка Минчева – секретар на ОИК Ловеч  - 0878675566

25.09.2015

Съобщение

График на дежурствата на ОИК Ловеч за периода 26.09.2015 г. – 29.09.2015 г.

 

от – до

26. септември

27. септември

28. септември

29. септември

09.00-13.00

Йоанна Йолова-Луканова 0899538624

Йоанна Йолова-Луканова 
0899538624

Анна Михайлова         0898769932

Христо Иванов 
0887107732

09.00-13.00

Ваня Иванова
0886182609 

Ваня Иванова
0886182609 

Къймет Делиеминова         0885763679

Йорданка Минчева 0878675566

13.00-17.00

Анна Михайлова         0898769932

Йорданка Минчева 0878675566

Къймет Делиеминова         0885763679

Йоанна Йолова-Луканова 0899538624

13.00-17.00

Габриела Петрова         0884303200

Илица Петрова 
0885100528

Йоанна Йолова-Луканова 0899538624

Илица Петрова 
0885100528

 

За контакти извън установеното работното време на ОИК Ловеч

На 26.09.2015 г. - Ваня Иванова – председател на ОИК Ловеч - 0886182609 

На 27.09.2015 г. - Йорданка Минчева – Секретар на ОИК Ловеч  - 0878675566

На   28.09.2015 г. - Къймет Делиеминова – зам. Председател на ОИК Ловеч – 0885763679

На 29.09.2015 г. - Ваня Иванова – председател на ОИК Ловеч - 0886182609 

21.09.2015

Съобщение

Жребият за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. ще бъде проведен на 23.09.2015 г. от 17.30 часа в  заседателната зала на Общински съвет Ловеч, в сградата на Община Ловеч - ул. „Търговска“ № 22. 
 
Тегленето на жребия ще се извърши публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и представители на средствата за масово осведомяване.
18.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна  комисия Ловеч на 18 септември 2015 г. е насрочено за 17.30 ч.

15.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Ловеч приема документи за регистрация на кандидати в изборите за общински съветници и кметове от 09.00 часа на 15.09.2015 г. до 18.00 часа на 22.09.2015 г.

Във връзка с изпълнение на Решение № 2000-МИ от 08.09.2015 г. на ЦИК при представяне на документите за регистрация лицата, които регистрират кандидатските листи следва да представят и копие от лична карта на кандидатите.

При подаване на документите, да се представи списък с данните, посочени в т. 2 от Решение № 2000-МИ от 08.09.2015 г. на ЦИК и в електронен вид.

Образец на таблицата в Еxcel формат можете да изтеглите от тук.

08.09.2015

Съобщение

Oбщинска избирателна комисия Ловеч започва да приема документи за регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. на адрес гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 22, ст. 101, /Община Ловеч/. 

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. 

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18,00 ч. на 14 септември 2015 г.

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 421-МИ / 04.04.2018

  относно: Обявяване на Мариета Цветанова Цанкова за избрана за общински съветник в Общински съвет Ловеч

 • № 420-МИ / 12.01.2018

  относно: Обявяване на Силвия Иванова Дулева за избрана за общински съветник в Общински съвет Ловеч

 • № 419-МИ / 12.01.2018

  относно: Утвърждаване списък А и списък Б, съгласно справка за класиране според преференциите и обявяването й на интернет страницата на ОИК Ловеч

всички решения