Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 419-МИ
Ловеч, 12.01.2018

ОТНОСНО: Утвърждаване списък А и списък Б, съгласно справка за класиране според преференциите и обявяването й на интернет страницата на ОИК Ловеч

В изпълнение на Решение № 4922-МИ/30.11.2017 г., на основание чл. 458, ал. 1, във връзка с ал. 5 и 1л. 454 от ИК Общинска избирателна комисия Ловеч

 

 

Р Е Ш И :

 

 

Утвърждава списък А и списък Б, съгласно справка за класиране според преференциите от 26.10.2015 г., изготвена от „Информационно обслужване“ АД.

Справката да бъде публикувана на интернет страницата на ОИК Ловеч.

Председател: Ваня Христова Иванова

Секретар: Йорданка Владимирова Минчева

* Публикувано на 12.01.2018 в 17:54 часа

Календар

Решения

  • № 421-МИ / 04.04.2018

    относно: Обявяване на Мариета Цветанова Цанкова за избрана за общински съветник в Общински съвет Ловеч

  • № 420-МИ / 12.01.2018

    относно: Обявяване на Силвия Иванова Дулева за избрана за общински съветник в Общински съвет Ловеч

  • № 419-МИ / 12.01.2018

    относно: Утвърждаване списък А и списък Б, съгласно справка за класиране според преференциите и обявяването й на интернет страницата на ОИК Ловеч

всички решения