12.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 12.10.2019 г. от 17:00 часа.

10.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 11.10.2019 г. от 16:30 часа.

08.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 08.10.2019 г. от 17:30 часа.

07.10.2019

Съобщение

02.10.2019

Съобщение

Формата на таблицата за застъпници и заместващи застъпници може да изтеглите от ТУК:

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници:

 1. Файлът се отваря с Excel (от версия Office2007 включително нагоре). В зависимост от нуждата се ползва една от двете страници – ЗАСТЪПНИЦИ или ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ. Преходът от една в друга страница става чрез кликване върху името на страницата в долната част на прозореца на Excel.
 2. Желателно е всяка партия/коалиция да преименува файла по подходящ начин. Представянето в ОИК Ловеч може да стане на CD, преносима памет или на официалния електронен адрес на ОИК ([email protected]), но е валидно само след подаване на заявление и всички изискуеми документи от надлежно упълномощеното лице.
 3. Не се трият редове, не се вмъкват нови редове, не се променя форматирането на клетките. Всяка партия, коалиция или независим кандидат има право най-много на един застъпник в секция, което значи, че броят на застъпниците е най-много равен на броя на секциите. Броят на заместващите застъпници не може да надхвърля 1/3 от броя на секциите в изборния район.
 4. Не се оставят празни редове, не се пишат други данни в клетките. 
 5. ВАЖНО!!! При ползване на други списъци копирането в таблицата става НЕ чрез Paste (Постави, ако е на български), а чрез Paste Special – Values (Специално поставяне – Стойности), за да не се унищожи специалното форматиране на клетките с ЕГН-та.
 6. Автоматичен цветен код на клетките с ЕГН:
 • ЧЕРВЕН фон – ЕГН-то е некоректно, с по-малко или повече цифри, с нецифров символ
 • СИН фон – ЕГН-то се повтаря в списъка
 • ЗЕЛЕН фон – само за заместващите застъпници – ЕГН-то на заместващия застъпник е сред ЕГН-тата на заместваните застъпници в този файл (има го в страницата ЗАСТЪПНИЦИ, а се предлага като заместващ в страницата ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ)
 • БЯЛ фон с черни букви – всичко е наред с ЕГН-то

 

Формата на таблицата за упълномещени представители може да изтеглите от ТУК:

30.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 30.09.2019 г. от 15:30 часа.

27.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 27.09.2019 г. от 16:00 часа.

25.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 25.09.2019 г. от 17:30 часа.

23.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 24.09.2019 г. от 17:30 часа.

21.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 21.09.2019 г. от 17:00 часа.

19.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 19.09.2019 г. от 17:30 часа.

18.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

15.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 16.09.2019 г. от 17:30 часа.

14.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 15.09.2019 г. от 17:00 часа.

13.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 14.09.2019 г. от 10:00 часа.

12.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Ловеч напомня, че с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., Централна избирателна комисия определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от тук

Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от тук

12.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

10.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ловеч е насрочено за 10.09.2019 г. от 17:30 часа.

05.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Ловеч приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа за периода от 05.09.2019 г. до 16.09.2019 г. включително.

Календар

Решения

 • № 233-МИ / 18.12.2019

  относно: молба с вх. № 263 от 18.12.2019 г. от Иван Петков Иванов

 • № 232-МИ / 18.12.2019

  относно: обявяване на действителния резултат във връзка с административно дело № 517/2019 г. по описа на Административен съд Ловеч

 • № 231-МИ / 05.12.2019

  относно: приемане на становище относно административно дело № 517 по описа за 2019 г. на Административен съд Ловеч

всички решения