Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 96-МИ
Ловеч, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №62-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. от политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ от Валери Симеонов Симеонов чрез пълномощника Росен Иванов Цветков в качеството си на упълномощен представител на партията, заведено под № 15 на 24.09.2019 год., 13.18 ч., във входящия регистър на кандидатите за общински съветници. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27.10.2019 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от всеки от кандидатите /приложение № 65-МИ от изборните книжа/ - 4 бр.; предложение на технически носител в ексел формат; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията.

Налице са изискванията на чл. 397 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Ловеч на коалиция политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., както следва:

1.Станислав Петров Йоцов, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********;

 1. Ивайло Петров Йоцов, ЕГН ********** с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване **********;
 2. Петя Любенова Атанасова, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********;
 3. Гинка Иванова Цанкова, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване **********;

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Зам. председател: Алие Мутова Хасанова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 24.09.2019 в 20:06 часа

Календар

Решения

 • № 242-МИ / 03.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 241-МИ / 31.07.2023

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

 • № 240-МИ / 21.07.2023

  относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения