Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 93-МИ
Ловеч, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №62-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. на партия „ГЛАС НАРОДЕН“  от Светослав Емилов Витков – представляващ партията чрез пълномощника   Росен Маринов Костов  в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 14 на 24.09.2019 год., 12.30 ч., във входящия регистър на кандидатите за общински съветници. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27.10.2019 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от всеки от кандидатите /приложение № 65-МИ от изборните книжа/ - 12 бр.; предложение на технически носител в ексел формат; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват коалицията.

Налице са изискванията на чл. 397 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Ловеч на партия „ГЛАС НАРОДЕН“  за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на партия „ГЛАС НАРОДЕН“  в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., както следва:

 1. Росен Маринов Костов ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 2. Владимир Лъчезаров Василев ЕГН/ЛН ***, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ***
 1. Славян Веселинов Казанджиев, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 2. Венелин Спасов Георгиев , ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване:

**********

 1. Светослав Александров Стефанов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 2. Генчо Христов Цонев, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване:

**********

 1. Красимир Панов Костов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване:
 1. Васил Тодоров Ковачев, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 2. Дилян Димитров Маринов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване:

**********

 1. Моника Младенова Константинова, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 1. Дончо Мончев Върбанов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване:

**********

 1. Цветомир Петров Цветанов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване:

**********

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Зам. председател: Алие Мутова Хасанова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 24.09.2019 в 19:59 часа

Календар

Решения

 • № 242-МИ / 03.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 241-МИ / 31.07.2023

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

 • № 240-МИ / 21.07.2023

  относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения