Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 92-МИ
Ловеч, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №62-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов – представляващи коалицията чрез пълномощниците  Васил Панчев Мандев и Мариан Стайков Кунчев  в качеството им на упълномощени представители на коалицията, заведено под № 13 на 24.09.2019 год., 10.30 ч., във входящия регистър на кандидатите за общински съветници. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27.10.2019 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от всеки от кандидатите /приложение № 65-МИ от изборните книжа/ - 16 бр.; предложение на технически носител в ексел формат; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват коалицията.

Налице са изискванията на чл. 397 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Ловеч на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., както следва:

 1. Младен Минков Близнаков ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 2. Мариан Стайков Кунчев ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване**********
 3. Пламен Георгиев Якимов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване:

**********

 1. Любомир Стоянов Христов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване:

**********

 1. Михаил Веселинов Вълчев, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване:

**********

 1. Христо Любенов Стоянов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване:

**********

 1. Йовчо Анчелов Вълчев, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване:

**********

 1. Атанас Владимиров Трифонов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 2. Божидар Марчев Николов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване:

**********

 1. Мария Антонова Живкова-Илиева, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 2. Клара Сашева Баросова, ЕГН**********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване:

**********

 1. Петър Маринчев Георгиев, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване:

**********

 1. Маргарита Вълева Николаева, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 1. Цветомира Колева Мустакерска, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 2. Пенко Велков Ненчев, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване:

**********

 1. Илия Петков Илиев, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване:

**********

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Зам. председател: Алие Мутова Хасанова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 24.09.2019 в 19:56 часа

Календар

Решения

 • № 242-МИ / 03.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 241-МИ / 31.07.2023

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

 • № 240-МИ / 21.07.2023

  относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения