Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 90-МИ
Ловеч, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №62-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ от Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията чрез пълномощника Доротея Миленова Цанкова в качеството й на упълномощен представител на партията, заведено под № 11 на 23.09.2019 год., 16.35 ч., във входящия регистър на кандидатите за общински съветници. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 27.10.2019 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от всеки от кандидатите /приложение № 65-МИ от изборните книжа/ - 32 бр.; предложение на технически носител в ексел формат; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията.

Налице са изискванията на чл. 397 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Ловеч на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02 септември 2019 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

       РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 27 октомври 2019 г., както следва:

 1. Доротея Миленова Цанкова, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********; 
 1. Николай Петков Стоянов, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване **********
 2. Минчо Стойков Казанджиев, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 3. Страцимир Веселинов Петков, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 4. Валентина Янкова Митева, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********;
 5. Мария Илиева Съева, ЕГН **********, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********;
 6. Иван Николаев Николов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********;
 7. Анатолий Георгиев Иванов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване**********;
 8. Тихомир Цветанов Матеев, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 9. Димитър Ангелов Горов, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 10. Пенка Минчева Николова, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 11. Гергана Тодорова Патаринска, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 12. Васил Володиев Василев, ЕГН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 13. Емилия Петкова Ненчева ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********           
 1. Лидия Несторова Николова ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 1. Силвия Иванова Дулева ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 1. Моника Петрова Петрова ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 1. Петър Дамянов Маринов ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 1. Радомир Христофоров Найденов ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 1. Николай Стойков Бончев ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 1. Пламен Игнатов Игнев ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********               
 1. Ивелина Бориславова Ангелова ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ********** 
 1. Габриела Иванова Дамянова ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване**********
 1. Галина Николаева Георгиева ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 1. Игнат Петров Георгиев ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 1. Радослав Милчев Филипов ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ********** 
 1. Слав Красимиров Калев ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 1. Христо Петков Христов ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********             
 1. Цветелина Маркова Станчева  ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********   
 1. Мариана Дичева Хитова, ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********
 1. Ирена Владимирова Георгиева, ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ********** 
 1. Венцислав Бориславов Банчев ЕГН/ЛН **********, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: **********

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Зам. председател: Алие Мутова Хасанова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 24.09.2019 в 19:49 часа

Календар

Решения

 • № 242-МИ / 03.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 241-МИ / 31.07.2023

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

 • № 240-МИ / 21.07.2023

  относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения