Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 61-МИ
Ловеч, 19.09.2019

ОТНОСНО: определяне на секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е Писмо с вх. № 16 /16.09.2019 г. на Даниела Цанова – Секретар на Община Ловеч. Уведомява, че са образувани избирателни секции, разположени на различни етажи в сгради с повече от един етаж. Избирателните секции, разположени на първи етаж и с най-малък брой избиратели, които следва да бъдат определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са както следва: избирателна секция № 111800001; № 111800033; № 111800090; № 111800094.

На основание чл. 87, ал. 1,  т. 1 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 953-МИ от 04.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

 

ОПРЕДЕЛЯ секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

 1. Избирателна секция с № 111800001, находяща се в гр. Ловеч, кв. Вароша, пл. „Тодор Кирков“№ 8, Младежки дом-камерна зала – първи етаж;
 2. Избирателна секция с № 111800033, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Гозница“, ул. „Бачо Киро“№ 5, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – игротека, общежитие.
 3. Избирателна секция с № 111800090, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Сърпазар“, ул. „Райна Княгиня“№ 1б – Професионална гимназия по ветеринарна медицина – 1 етаж, стая 107;
 4. Избирателна секция с № 111800094, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Сърпазар“, ул. „Търговска“№ 80 - ОУ „Христо Никифоров"-малък физкултурен салон, партер.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 19.09.2019 в 20:21 часа

Календар

Решения

 • № 242-МИ / 03.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 241-МИ / 31.07.2023

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

 • № 240-МИ / 21.07.2023

  относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения