Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 2-МИ
Ловеч, 04.09.2019

ОТНОСНО: Адрес на сградата, в която се помещава ОИК Ловеч, начин и място за обявяване на решенията на ОИК при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 848-МИ от 28.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

 

Р Е Ш И :

 

 1. Обявява адрес на сградата, в която се помещава Общинска избирателна комисия Ловеч, както следва: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 22, ет. 1, стая 126 като при необходимост за заседанията ОИК ще се помещава в Заседателна зала на Общински съвет Ловеч, находяща се в същата сграда.
 2. Определя място за обявяване на решенията на ОИК Ловеч: гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 22, ет. 1, информационно табло, поставено до стая № 126, което следва да бъде оформено по начин, показващ предназначението му съгласно изискванията на Решение № 607-МИ от 14.08.2019 г. на ЦИК. Решенията следва да бъдат публикувани и на интернет страницата на ОИК Ловеч. Решенията се обявяват незабавно. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на таблото и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции. Срокът за обжалване на решенията започва да тече от по-късното по ред обявяване/публикуване.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 04.09.2019 в 18:17 часа

Календар

Решения

 • № 242-МИ / 03.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 241-МИ / 31.07.2023

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

 • № 240-МИ / 21.07.2023

  относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения