Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 128-МИ
Ловеч, 15.10.2019

ОТНОСНО: промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметова на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 105/14.10.2019г. от Даниела Петрова Величкова като упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“. Иска се извършване на промяна в състава на следните секционни избирателни комисии: в състава на СИК 111800015 на мястото на Магдалена Дончева Николова – заместник-председател, да бъде назначен Николай Петров Николов. Приложена е  1 молба за освобождаване  (от Магдалена Дончева Николова).

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800015 

ОСВОБОЖДАВА Магдалена Дончева Николова с ЕГН ********** - като заместник-председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател Николай Петров Николов  с ЕГН **********.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 15.10.2019 в 15:49 часа

Свързани решения:

100-МИ/27.09.2019

214-МИ/03.11.2019

Календар

Решения

  • № 242-МИ / 03.08.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 241-МИ / 31.07.2023

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

  • № 240-МИ / 21.07.2023

    относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения