Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 108-МИ
Ловеч, 08.10.2019

ОТНОСНО: промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметова на 27 октомври 2019 г.

Постъпили са  Предложения с вх. № 74/07.10.2019г.  от Доротея Миленова Цанкова като упълномощен представител на  коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Иска се извършване на промяна в състава на следните секционни избирателни комисии:

 1. СИК 111800038 като на мястото на Поля Иванова Христова – член, да бъде назначена Ценка Иванова Христова
 2. СИК 111800040 като на мястото на Галя Николаева Райнова – заместник-председател, да бъде назначена Диянка Ангелова Кунчева
 3. СИК 111800069 като на мястото на Румяна Иванова Василева – заместник-председател, да бъде назначена Стефка Петкова Георгиева
 4. СИК 111800082 като на мястото на Емел Сейхан Мехмедова – член, да бъде назначена Миглена Даринова Вълчева
 5. СИК 111800083 като на мястото на Мариета Василева Петрова – секретар, да бъде назначена Маргаритка Кунчева Линкова
 6. СИК 111800096 като на мястото на Антония Георгиева Ангелова – член, да бъде назначен Димитър Василев Василев

Приложени са 6 молби за освобождаване (от Поля Иванова Христова, Галя Николаева Райнова, Румяна Иванова Василева, Емел Сейхан Мехмедова,Мариета Василева Петрова, Антония Георгиева Ангелова).

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800038

ОСВОБОЖДАВА Поля Иванова Христова с ЕГН ********** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Ценка Иванова Христова  с ЕГН **********.

В СИК №111800040

ОСВОБОЖДАВА Галя Николаева Райнова с ЕГН ********** - като заместник-председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател Диянка Ангелова Кунчева  с ЕГН **********.

В СИК № 111800069

ОСВОБОЖДАВА Румяна Иванова Василева с ЕГН ********** - като заместник-председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател  Стефка Петкова Георгиева  с ЕГН **********.

В СИК № 111800082

ОСВОБОЖДАВА Емел Сейхан Мехмедова с ЕГН ********** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член  Миглена Даринова Вълчева  с ЕГН **********.

В СИК № 1118000083

ОСВОБОЖДАВА Мариета Василева Петрова с ЕГН ********** - като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар  Маргаритка Кунчева Линкова  с ЕГН **********.

В СИК № 1118000105

ОСВОБОЖДАВА Антония Георгиева Ангелова с ЕГН ********** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член  Димитър Василев Василев ЕГН **********.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 08.10.2019 в 21:57 часа

Свързани решения:

100-МИ/27.09.2019

151-МИ/24.10.2019

Календар

Решения

 • № 242-МИ / 03.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 241-МИ / 31.07.2023

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

 • № 240-МИ / 21.07.2023

  относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения