Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 1-МИ
Ловеч, 04.09.2019

ОТНОСНО: Определяне номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия - Ловеч

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч

 

Р Е Ш И :

 

Приетите от Общинска избирателна комисия Ловеч решения имат единна последователна номерация с арабски цифри като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращението МИ.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 04.09.2019 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 242-МИ / 03.08.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 241-МИ / 31.07.2023

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

  • № 240-МИ / 21.07.2023

    относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения