Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 9-МИ
Ловеч, 11.09.2023

ОТНОСНО: Определяне на броя на мандатите за общински съветници в община Ловеч при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

С оглед задължението, в срок до 11.09.2023 г., ОИК Ловеч да определи броя на мандатите за общински съветници, които следва да бъдат разпределени в предстоящите избори на 29.10.2023 г., е извършена справка за броя на населението на територията на община Ловеч към дата 04.08.2023 г. (датата на обнародване на указа на Президента на Републиката за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове). Броят на  населението в община Ловеч към указаната дата е 49 606. Съгласно правилото на чл. 19, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация при население на общината до 50 000 души броят на общинските съветници е 29.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 13 и чл. 19, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, както и Решение № 1973-МИ/10.08.2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Определя броя мандати за общински съветници за община Ловеч, които следва да бъдат разпределени в изборите на 29 октомври 2023 година – 29 (двадесет и девет).

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Копие от настоящото решение да се изпрати на общинска администрация Ловеч.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 11.09.2023 в 18:59 часа

Календар

Решения

  • № 94-МИ / 27.09.2023

    относно: определяне и подреждане номерата на партии, коалиции и местни коалиции в бюлетините при провеждане на изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч, насрочени за 29 октомври 2023 г.

  • № 93-МИ / 26.09.2023

    относно: Назначаване на състава и утвърждаване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 92-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 29 октомври 2023 г.

всички решения