Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 85-МИ
Ловеч, 26.09.2023

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №51-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов чрез пълномощника Красимира Маринова Дренчева в качеството й на упълномощен представител на партията , заведено под № 11 на 26.09.2023 год., 10.30ч.  и Преложение с № 16 от 26.09.2023г., в 16:35ч. във входящия регистър на кандидатите за общински съветници. В предложенията се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 29.10.2023 г.

Към предложенията са приложени: заявление-декларация по образец от всеки от кандидатите /приложение № 54-МИ от изборните книжа/ - 16 бр.; предложение на технически носител в ексел формат; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията.

Налице са изискванията на чл.397 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Ловеч на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

 1. Алдин Дочев Начков, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 2. Красимира Маринова Дренчева, ЕГН ******,, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,
 3. Моника Петрова Петрова, ЕГН ******,, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 4. Юлия Станчева Василева, ЕГН ******,, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 5. Димитър Костадинов Пепелджийски, ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 6. Росица Ботева Мичева, ЕГН ******,, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,
 7. Силвия Тодорова Апостолова, ЕГН ******, , с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******, ;
 8. Силвия Димчева Григорова, ЕГН ******, , с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******, ;
 9. Калин Стефанов Кънев, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 10. Снежана Георгиева Линджова, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 11. Цветелина Йорданова Димитрова, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 12. Ивайло Милков Чакърски, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 13. Никола Христов Петров, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******
 14. Елеонора Бойкова Маринова, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 15. Марин Михайлов Стефанов, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 16. Мирослав Дончев Димитров,  ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 26.09.2023 в 19:20 часа

Календар

Решения

 • № 208-МИ / 01.12.2023

  относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

 • № 207-МИ / 07.11.2023

  относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

 • № 206-МИ / 06.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения