Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 78-МИ
Ловеч, 25.09.2023

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство на местна коалиция „ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)“ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 29 октомври 2023 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №52-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за кмет на кметства при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. от местна коалиция „ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)“, представлявана от Цветелина Николаева Георгиева в качеството й на упълномощени представители на местна коалицията, заведено под № 7 на 25.09.2023 год., 16.55 ч., във входящия регистър на кандидатите за кмет на кметство. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатски листи на кандидати за: кмет на кметство – с. Дойренци, кметове на кметства – с. Лисец; кмет на кметство – с. Баховица; кмет на кметство – с. Слатина; кмет на кметство – Александрово; кмет на кметство – с. Славяни; кмет на кметство – с. Владиня; кмет на кметство – с. Пресяка; кмет на кметство – с. Хлевене за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29.10.2023 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от кандидатите /приложение № 52-МИ от изборните книжа/ - 1 бр.; заявление-декларация по образец от кандидат /приложение № 54-МИ от изборните книжа/ - 8 бр; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват местна коалицията.

Налице са изискванията на чл.397 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за кметове на кметства в община Ловеч на местна коалиция „ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

1. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЛИСЕЦ на местна коалиция „ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Людмила Валериева Богданова, ЕГН ****** постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******; 

2. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАХОВИЦА на местна коалиция „ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Цанко Иванов Ангелов, ЕГН ******  постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

3. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. СЛАТИНА на местна коалиция „ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Лили Сергеева Стоева, ЕГН ******  постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

4. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. АЛЕКСАНДРОВО на местна коалиция „ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва: 

Невян Цветанов Найденов, ЕГН ******  постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване****** ;

5. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. СЛАВЯНИ на местна коалиция „ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Галина Николаева Георгиева, ЕГН ******  постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

6. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ВЛАДИНЯ на местна коалиция „ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Пламен Борисов Стоянов, ЕГН ******  постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

7. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ПРЕСЯКА на местна коалиция „ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Георги Миленов Георгиев, ЕГН ******  постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ****** ;

8. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ХЛЕВЕНЕ на местна коалиция „ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Николай Митев Щрегарски, ЕГН ******  постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 25.09.2023 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 208-МИ / 01.12.2023

    относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

  • № 207-МИ / 07.11.2023

    относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

  • № 206-МИ / 06.11.2023

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения