Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 77-МИ
Ловеч, 25.09.2023

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на местна коалиция ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ (ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №51-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. от местна коалиция ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ (ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“), представлявана от Цветелина Николаева Георгиева в качеството й на упълномощен представител на местна коалицията, заведено под № 8 на 25.09.2023 год., 16.45 ч., във входящия регистър на кандидатите за общински съветници. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 29.10.2023 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от всеки от кандидатите /приложение № 54-МИ от изборните книжа/ - 20 бр.; предложение на технически носител в ексел формат; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват местна коалицията.

Налице са изискванията на чл.397 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Ловеч на местна коалиция ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ (ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на местна  коалиция ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ (ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“) в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

 1. Страцимир Веселинов Петков, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 2. Стефан Тихолов Тихолов, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 3. Цветелина Николаева Георгиева, ЕГН *****, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****;
 4. Биляна Станимирова Атанасова, ЕГН *****, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****;
 5. Любомир Станимиров Стоянов, ЕГН *****, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****
 6. Венцеслав Николаев Вълчев, ЕГН *****, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****;
 7. Емилия Христова Христова-Цонева, ЕГН *****, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****;
 8. Георги Симеонов Ликьов, ЕГН *****, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****
 9. Албена Орлинова Йончева, ЕГН *****, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****;
 10. Калин Петков Кръстев, ЕГН *****, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****
 11. Стефан Валериев Веселинов, ЕГН ***** , постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****;
 12. Стилияна Асенова Калинова, ЕГН  ***** , постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****;
 13. Дочо Димитров Михов, ЕГН ****, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****;
 14. Цветан Желев Желязков, ЕГН ***** , постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****
 15. Христо Симеонов Симеонов, ЕГН *****, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****;
 16. Галя Кондова Генова, ЕГН *****, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****;
 17. Людмила Валериева Богданова, ЕГН *****, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****
 18. Тихомир Николаев Костов, ЕГН *****, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****;
 19. Георги Миленов Георгиев, ЕГН ***** , постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****;
 20. Пламен Борисов Стоянов, ЕГН ***** , постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 25.09.2023 в 18:45 часа

Календар

Решения

 • № 208-МИ / 01.12.2023

  относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

 • № 207-МИ / 07.11.2023

  относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

 • № 206-МИ / 06.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения