Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 75-МИ
Ловеч, 25.09.2023

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №51-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. от коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов чрез пълномощниците Искрен Цветославов Арабаджиев, Младен Минков Близнаков и Мирослав Василев Йонков в качеството им на упълномощени представители на коалицията, заведено под № 7 на 25.09.2023 год., 13.35 ч., във входящия регистър на кандидатите за общински съветници. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 29.10.2023 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от всеки от кандидатите /приложение № 54-МИ от изборните книжа/ - 20 бр.; предложение на технически носител в ексел формат; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват коалицията.

Налице са изискванията на чл.397 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Ловеч на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва: 

 1. Искрен Цветославов Арабаджиев, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 2. Младен Минков Близнаков, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 3. Ирен Сергеева Кривошиева - Досева, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 4. Йоланда Венеславова Цонева, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 5. Мирослав Василев Йонков, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 6. Снежана Цветанова Серафимова, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 7. Атанас Владимиров Трифонов, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 8. Владимир Панчев Ганчев, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 9. Ивалина Петрова Христова, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 10. Йордан Стойчев Найденов, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 11. Васил Панчев Мандев, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 12. Мая Велик Йовкова, ЕГН  ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 13. Елена Петкова Георгиева, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 14. Иван Стойчев Маринов, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 15. Пламен Георгиев Якимов, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 16. Петя Любенова Атанасова, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 17. Искрен Тошев Трифонов, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 18. Стефка Петкова Дафова, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 19. Цанко Стойков Етев, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 20. Ценка Георгиева Иванова, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 25.09.2023 в 18:40 часа

Календар

Решения

 • № 208-МИ / 01.12.2023

  относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

 • № 207-МИ / 07.11.2023

  относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

 • № 206-МИ / 06.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения