Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 74-МИ
Ловеч, 25.09.2023

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за кмет на община на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 29 октомври 2023 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №52-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за кмет на община при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, представлявана от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов чрез пълномощниците Искрен Цветославов Арабаджиев, Младен Минков Близнаков и Мирослав Василев Йонков в качеството им на упълномощени представители на коалицията, заведено под № 7 на 25.09.2023 год., 13.25 ч., във входящия регистър на кандидатите за кмет на община. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатска листа на кандидати за участие в изборите за кмет на община в Община Ловеч на 29.10.2023г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от кандидатите /приложение № 52-МИ от изборните книжа/ - 1 бр.;заявление-декларация по образец от кандидата /приложение № 54-МИ; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват коалицията.

Налице са изискванията на чл.397 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за кмет на община на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за участие в изборите за общински съветници  и кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Искрен Цветославов Арабаджиев, ЕГН ****** с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 25.09.2023 в 18:38 часа

Календар

Решения

  • № 208-МИ / 01.12.2023

    относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

  • № 207-МИ / 07.11.2023

    относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

  • № 206-МИ / 06.11.2023

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения