Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 70-МИ
Ловеч, 24.09.2023

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 29 октомври 2023 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №52-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за кмет на кметства при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. от местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“, представлявана от Николай Нанков Нанков в качеството му на упълномощен представител на местна коалицията, заведено под № 3 на 24.09.2023 год., 15.10 ч., във входящия регистър на кандидатите за кмет на кметство. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатски листи на кандидати за: кмет на кметство – с. Александрово, кмет на кметство – с. Баховица, кмет на кметство – с. Владиня, кмет на кметство – с. Дойренци, кмет на кметство – с. Дренов, кмет на кметство – с. Йоглав, кмет на кметство – с. Казачево, кмет на кметство – с. Лисец, кмет на кметство – с. Радювене, кмет на кметство – с. Скобелево, кмет на кметство – с. Славяни, кмет на кметство – с. Смочан, кмет на кметство – с. Умаревци, кмет на кметство – с. Хлевене, кмет на кметство – с. Чавдарци за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29.10.2023 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от кандидатите /приложение № 52-МИ от изборните книжа/ - 1 бр.; заявление-декларация по образец от кандидат /приложение № 54-МИ от изборните книжа/ - 15 бр; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват коалицията.

Налице са изискванията на 397 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за кметове на кметства в община Ловеч на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

1. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. АЛЕКСАНДРОВО на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Невянка Георгиева Георгиева, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

2. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАХОВИЦА на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Иваничка Милиева Иванова, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

3. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ВЛАДИНЯ на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Венцислав Божинов Василев, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

4. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ДОЙРЕНЦИ на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Драгомир Христов Кирилов, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

5. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ДРЕНОВ на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Светлана Георгиева Недялкова, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

6. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЙОГЛАВ на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Анелия Николчева Ангелова, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

7. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. КАЗАЧЕВО на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Станка Панова Рачева, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

8. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЛИСЕЦ на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Борислав Стойчев Иванов, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

9. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. РАДЮВЕНЕ на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Игнат Недков Игнев, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

10. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. СКОБЕЛЕВО на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Сузана Христофорова Янчева, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

11. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. СЛАВЯНИ на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Петя Светославова Георгиева, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

12. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. СМОЧАН на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Кръсто Евтимов Стефанов, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

13. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. УМАРЕВЦИ на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Виктория Руменова Маринова, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

14. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ХЛЕВЕНЕ на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Тони Кочев Кочев, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

15. РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. Чавдарци на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Красимира Атанасова Бинакова-Ахмедова, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 24.09.2023 в 19:52 часа

Календар

Решения

  • № 208-МИ / 01.12.2023

    относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

  • № 207-МИ / 07.11.2023

    относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

  • № 206-МИ / 06.11.2023

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения