Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 69-МИ
Ловеч, 24.09.2023

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №51-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. от местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“, представлявана от Николай Нанков Нанков в качеството му на упълномощен представител на местна коалицията, заведено под № 6 на 24.09.2023 год., 15.05 ч. във входящия регистър на кандидатите за общински съветници. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 29.10.2023 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от всеки от кандидатите /приложение № 54-МИ от изборните книжа/ - 29 бр.; предложение на технически носител в ексел формат; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват местна коалицията.

Налице са изискванията на 397 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Ловеч на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на местна коалиция „ГЕРБ /СДС/“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва: 

 1. Ирина Любенова Митева, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 2. Валентина Стефанова Недялкова, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 3. Георги Николов Митев, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 4. Георги Георгиев Терзийски, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 5. Антон Ангелов Долапчиев, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 6. Андриана Йорданова Младенова, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 7. Иво Георгиев Райнов, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 8. Росица Димитрова Маринова, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 9. Даниела Тодорова Ганчева, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 10. Георги Цанков Карамишев, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 11. Петя Велиславова Димитрова, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 12. Детелина Минчева Карапетрова-Бъчева, ЕГН  ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 13. Даниела Христофорова Ачкова, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 14. Павлина Николова Стоянова, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 15. Миглена Георгиева Иванова, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 16. Виктор Юлиянов Симеонов, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 17. Силвия Стефанова Нейкова, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 18. Силвия Лалева Моева, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 19. Евтим Кръстев Евтимов, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ***;
 20. Тихомир Пенчев Маринов, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 21. Преслав Стефанов Генчев, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 22. Виторио Ивайлов Нанков, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 23. Тодорка Петрова Петкова, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 24. Любомир Стефанов Банчев, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване******;
 25. Виктория Руменова Маринова, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 26. Игнат Недков Игнев, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 27. Светлана Георгиева Недялкова, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 28. Драгомир Христов Кирилов, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 29. Венцислав Маринов Христов, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 24.09.2023 в 19:23 часа

Календар

Решения

 • № 208-МИ / 01.12.2023

  относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

 • № 207-МИ / 07.11.2023

  относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

 • № 206-МИ / 06.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения