Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 67-МИ
Ловеч, 24.09.2023

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 29 октомври 2023 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №52-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за кмет на кметства при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова чрез пълномощника Минчо Стойков Казанджиев в качеството му на упълномощен представител на коалицията, заведено под № 2 на 24.09.2023 год., 14.10 ч., във входящия регистър на кандидатите за кмет на кметство. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатски листи на кандидати за: кмет на кметство – с. Абланица, кмет на кметство – с. Александрово, кмет на кметство – с. Владиня, кмет на кметство – с. Горан, кмет на кметство – с. Дойренци, кмет на кметство – с. Казачево, кмет на кметство – с. Лисец, кмет на кметство – с. Малиново, кмет на кметство – с. Пресяка, кмет на кметство – с. Радювене, кмет на кметство – с. Слатина, кмет на кметство – с. Смочан, кмет на кметство – с. Умаревци, кмет на кметство – с. Хлевене, кмет на кметство – с. Чавдарци за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29.10.2023 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от кандидатите /приложение № 52-МИ от изборните книжа/ - 1 бр.; заявление-декларация по образец от кандидат /приложение № 54-МИ от изборните книжа/ - 15 бр; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват коалицията.

Налице са изискванията на 397 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за кметове на кметства в община Ловеч на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И : 

1.РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. АБЛАНИЦА на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва: 

Младен Петков Цонев, ЕГН ****** постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

2.РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. АЛЕКСАНДРОВО на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва: 

Радослав Василев Ганчев, ЕГН ******  постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

3.РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ВЛАДИНЯ на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Магдалена Найденова Борисова, ЕГН ******  постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

4.РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ГОРАН на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Цветозар Иванов Атанасов, ЕГН ******  постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

5.РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ДОЙРЕНЦИ на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Мариана Дичева Хитова, ЕГН ******  постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

6.РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. КАЗАЧЕВО на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Маргарита Иванова Любенова, ЕГН ****** постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване:******;

7.РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЛИСЕЦ на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Йонко Ивелинов Цанков, ЕГН ****** постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

8.РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. МАЛИНОВО на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Петър Матеев Петров, ЕГН ****** постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

9.РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ПРЕСЯКА на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Валентина Николаева Цвяткова, ЕГН ****** постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

10.РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. РАДЮВЕНЕ на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Стоян Стефанов Стоянов, ЕГН ****** постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

11.РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. СЛАТИНА на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Антоанета Стефкова Нанкова, ЕГН ****** постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

12.РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. СМОЧАН на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Петя Иванова Аспарухова, ЕГН ****** постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

13.РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. УМАРЕВЦИ на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Поля Христова Христова, ЕГН ****** постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

14.РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ХЛЕВЕНЕ на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Павлина Енчева Панева, ЕГН ****** постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;

15.РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. Чавдарци на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва:

Иван Миленов Иванов, ЕГН ****** постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 24.09.2023 в 19:12 часа

Свързани решения:

95-МИ/02.10.2023

Календар

Решения

  • № 208-МИ / 01.12.2023

    относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

  • № 207-МИ / 07.11.2023

    относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

  • № 206-МИ / 06.11.2023

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения