Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 64-МИ
Ловеч, 24.09.2023

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №51-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, представлявана от Искрен Василев Веселинов чрез пълномощника Радослав Василев Цанков в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 4 на 24.09.2023 год., 13.00 ч. във входящия регистър на кандидатите за общински съветници. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 29.10.2023 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от всеки от кандидатите /приложение № 54-МИ от изборните книжа/ - 8 бр.; предложение на технически носител в ексел формат; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията.

Налице са изискванията на чл.397 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Ловеч на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва: 

 1. Радослав Василев Цанков, ЕГН ******,, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 2. Моника Прашкова Тонкова-Генчева, ЕГН ******,, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 3. Преслав Станимиров Петков, ЕГН ******,, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 4. Поля Христова Христова, ЕГН ******,, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 5. Георги Иванов Георгиев, ЕГН ******,, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: с. Слатина,, ул. "Георги Бенковски" № 4;
 6. Нина Ангелова Петкова, ЕГН ******,, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване******;
 7. Радомир Михайлов Петков, ЕГН ******,, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 8. Ивайло Петров Кочев, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 24.09.2023 в 18:57 часа

Календар

Решения

 • № 208-МИ / 01.12.2023

  относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

 • № 207-МИ / 07.11.2023

  относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

 • № 206-МИ / 06.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения