Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 61-МИ
Ловеч, 24.09.2023

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №51-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. от коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, представлявана от Валери Мирчев Жаблянов чрез пълномощника Светослав Миленов Славчев в качеството му на упълномощен представител на коалицията, заведено под № 2 на 24.09.2023 год., 11.40 ч. във входящия регистър на кандидатите за общински съветници. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 29.10.2023 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от всеки от кандидатите /приложение № 54-МИ от изборните книжа/ - 10 бр.; предложение на технически носител в ексел формат; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват коалицията.

Налице са изискванията на чл.397 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Ловеч на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва: 

 1. Светослав Миленов Славчев, ЕГН ******;, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 2. Виктория Тодорова Кръстева, ЕГН ******;, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 3. Милко Димитров Димитров, ЕГН ******;, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 4. Пламенка Стефанова Генова, ЕГН ******;, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 5. Теменужка Бориславова Николова, ЕГН ******;, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 6. Иван Петков Георгиев, ЕГН ******;, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 7. Иван Николаев Найденов, ЕГН ******;, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 8. Светослав Мончев Събев, ЕГН ******;, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 9. Пламен Станев Мицов, ЕГН ******;, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване******;
 10. Ценка Димитрова Цанкова, ЕГН ******;, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 24.09.2023 в 18:49 часа

Календар

Решения

 • № 208-МИ / 01.12.2023

  относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

 • № 207-МИ / 07.11.2023

  относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

 • № 206-МИ / 06.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения