Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 6-МИ
Ловеч, 09.09.2023

ОТНОСНО: Наемане на специалисти-експерти за подпомагане дейността на ОИК Ловеч при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 1.6 от Решение № 1954-МИ от 03.08.2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

За подпомагане дейността на Общинска избирателна комисия – Ловеч да се наеме специалисти -експерти към ОИК Ловеч, които да подпомагат дейността на Общинска избирателна комисия Ловеч при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

 1. Иван Георгиев Гетов, ЕГН ***, който като компютърен специалист да подпомага ОИК във връзка с публикуване на документи /дневен ред, решения, протоколи, съобщения/ на интернет страницата на ОИК, поддръжка на електронните регистри, водени от ОИК, цялостно техническо подпомагане на дейността на ОИК и други задачи, възложени му от комисията, включително подпомагане на комисията при приемането на документите от СИК в първи и втори тур. ОИК Ловеч определя месечно възнаграждение в размер на 1500.00 лв. Периодът на подпомагане на ОИК и получаване на месечно възнаграждение ще бъде от 09.09.2023 г. до 7 дни от обявяване на резултатите от изборите за I тур или за II тур, ако се произвежда такъв в общината.
 2. Кристиан Пламенов Ангелов, ЕГН ***, който да подпомага ОИК във връзка със съставяне на решения, протоколи, удостоверения и др. документи, водене на кореспонденция на комисията и други задачи, възложени му от комисията. включително подпомагане на комисията при приемането на документите от СИК в първи и втори тур. ОИК Ловеч определя месечно възнаграждение в размер на 1500.00 лв. Периодът на подпомагане на ОИК и получаване на месечно възнаграждение ще бъде от 09.09.2023 г. до 7 дни от обявяване на резултатите от изборите за I тур или за II тур, ако се произвежда такъв в общината.

Договорите следва да бъдат сключени от Кмета на Община Ловеч на основание Решение № 1954-МИ от 03.08.2023 г. на Централна избирателна комисия.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Зам. председател: Мария Бончева Йорданова

* Публикувано на 09.09.2023 в 14:22 часа

Календар

Решения

 • № 94-МИ / 27.09.2023

  относно: определяне и подреждане номерата на партии, коалиции и местни коалиции в бюлетините при провеждане на изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч, насрочени за 29 октомври 2023 г.

 • № 93-МИ / 26.09.2023

  относно: Назначаване на състава и утвърждаване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 92-МИ / 26.09.2023

  относно: Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 29 октомври 2023 г.

всички решения