Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 58-МИ
Ловеч, 24.09.2023

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за общински съветници на коалиция „Граждани за Общината“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило предложение /приложение №51-МИ от изборните книжа/ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. от коалиция „Граждани за Общината“, представлявана от Светозар Стоянов Съев и Иван Цветанов Павлов  чрез пълномощника Кирил Владимиров Гумнеров в качеството му на упълномощен представител на коалицията, заведено под № 1 на 22.09.2023 год., 10.47 ч. във входящия регистър на кандидатите за общински съветници. В предложението се иска ОИК Ловеч да регистрира кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници в община Ловеч на 29.10.2023 г.

Към предложението са приложени: заявление-декларация по образец от всеки от кандидатите /приложение № 54-МИ от изборните книжа/ - 27 бр.; предложение на технически носител в ексел формат; пълномощно на лицата, упълномощени да представляват коалицията.

Налице са изискванията на чл.397 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Ловеч на коалиция „Граждани за Общината“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на коалиция „Граждани за Общината“ в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 29 октомври 2023 г., както следва: 

 1. Кирил Владимиров Гумнеров, ЕГН ******, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 2. Петър Димитров Магеранов, ЕГН ******,, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 3. Теодор Антонов Арсов, ЕГН ******,, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 4. Татяна Петкова Тодорова, ЕГН ******,, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 5. Мариан Василев Василев, ЕГН ******,, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 6. Пламен Петков Петров, ЕГН ******,, с постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 7. Антон Костов Дабевски, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******;
 8. Цоло Гачев Христов, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 9. Ангел Маринов Заимов, ЕГН ******, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 10. Моника Младенова Николова, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 11. Ичо Стайков Добревски, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 12. Иван Николаев Николов, ЕГН  ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******, 3;
 13. Николай Петков Стоянов, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,
 14. Светозар Атанасов Ангелов ,ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 15. Иван Цанов Иванов, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 16. Атанас Енев Атанасов, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 17. Боян Димитров Цветанов, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 18. Васил Ангелов Гърмолов, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 19. Христофор Иванов Христов, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 20. Николай Илиев Николов, ЕГН  ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 21. Христо Михайлов Бъжев, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,;
 22. Станислав Насков Борисов, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,, ап.5.
 23. Ясен Юриев Стоянов, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******.
 24. Пламен Кръстев Газдов, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,.
 25. Георги Стоянов Георгиев, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******,
 26. Кристиян Стилиянов Косев, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******.
 27. Данаил Димитров Ненов, ЕГН ******,, постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване: ******.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 24.09.2023 в 18:43 часа

Календар

Решения

 • № 208-МИ / 01.12.2023

  относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

 • № 207-МИ / 07.11.2023

  относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

 • № 206-МИ / 06.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения