Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 50-МИ
Ловеч, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистриране на партия ‘‘ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ’’ за участие в изборите за кмет на община Ловеч на 29 октомври 2023 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение № 32-МИ от изборните книжа/ за регистрация от партия ‘‘ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ’’, представлявана от Владимир Димитров Николов чрез пълномощника Росен Стефанов Федерчев в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 31 на 18.09.2023 год., 14:50 ч., във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в  изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. с искане за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на община Ловеч. Наименованието на партията, което следва да бъде посочено в бюлетината е заявено пред ЦИК, а именно партия Партия на ЗЕЛЕНИТЕ.

Към заявлението са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:
Решение за регистрация на партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“; пълномощно. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 2221-МИ от 05.09.2023 г.

Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05 септември 2023 г. на ЦИК за регистрация на партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в изборите за кмет на община Ловеч на  29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05 септември 2023 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА партия ‘‘ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ’’ за участие в изборите за кмет на община Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:55 часа

Календар

Решения

  • № 94-МИ / 27.09.2023

    относно: определяне и подреждане номерата на партии, коалиции и местни коалиции в бюлетините при провеждане на изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч, насрочени за 29 октомври 2023 г.

  • № 93-МИ / 26.09.2023

    относно: Назначаване на състава и утвърждаване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 92-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 29 октомври 2023 г.

всички решения