Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 46-МИ
Ловеч, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистриране на местна коалиция ГЕРБ /СДС/ за участие в изборите за кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.

В Общинска избирателна комисия Ловеч е постъпило заявление /приложение №33-МИ от изборните книжа/ за регистрация от местна коалиция ГЕРБ /СДС/, представлявана от Николай Нанков Нанков, заведено под № 6 на 18.09.2023 год., 10.25 ч., във входящия регистър на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. с искане за регистрация на коалицията за участие в изборите за кметове на кметства в община Ловеч, както следва: за кмет на кметство – с. Абланица; кмет на кметство - с. Александрово; кмет на кметство - с. Баховица; кмет на кметство - с. Българене; кмет на кметство - с. Владиня; кмет на кметство - с. Горан; кмет на кметство - с. Дойренци; кмет на кметство - с. Дренов; кмет на кметство - с. Йоглав; кмет на кметство - с. Казачево; кмет на кметство - с. Лисец; кмет на кметство - с. Малиново; кмет на кметство - с. Пресяка; кмет на кметство - с. Радювене; кмет на кметство - с. Скобелево; кмет на кметство - с. Славяни; кмет на кметство - с. Слатина; кмет на кметство - с. Смочан; кмет на кметство - с. Умаревци; кмет на кметство - с. Хлевене; кмет на кметство - с. Чавдарци в община Ловеч. Наименованието на коалицията, което следва да бъде посочено в бюлетината е ГЕРБ /СДС/.

Към заявлението са приложени документите по чл. 148, ал. 5 от ИК, а именно: Решение за образуване на местна коалиция съвместно участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29.10.2023 г. от 15.09.2023 г.; Декларация образец от подпис на лице, представляващо местна коалиция с нотариална заверка на подписа рег. № 641/15.09.2023 г. на Мария Денчева Динова – Зам. Кмет на Община Угърчин извършващ нотариална дейност в район гр. Угърчин, съгласно ч. 83 от ЗННД; Пълномощно от Бойко Методиев Борисов като председател на политическа партия „ГЕРБ“ с № КО-Г-143 от 23.08.2023 г. Пълномощно от Румен Димитров Христов като председател на ПП „Съюз на Демократичните Сили“; Пълномощно от Георги Николов Митев; Удостоверение за банкова сметка на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ от 18.09.2023 г.; Списък на имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания за местни избори на 29.10.2023 г. в Община Ловеч.

Налице са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05 септември 2023 г. на ЦИК за регистрация на местна коалиция ГЕРБ /СДС/ за участие в изборите за кметове на кметства в община Ловеч на 29.10.2023г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05 септември 2023 на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА местна коалиция ГЕРБ /СДС/ за участие в изборите за кмет на кметства както следва: кмет на кметство – с. Абланица; кмет на кметство - с. Александрово; кмет на кметство - с. Баховица; кмет на кметство - с. Българене; кмет на кметство - с. Владиня; кмет на кметство - с. Горан; кмет на кметство - с. Дойренци; кмет на кметство - с. Дренов; кмет на кметство - с. Йоглав; кмет на кметство - с. Казачево; кмет на кметство - с. Лисец; кмет на кметство - с. Малиново; кмет на кметство - с. Пресяка; кмет на кметство - с. Радювене; кмет на кметство - с. Скобелево; кмет на кметство - с. Славяни; кмет на кметство - с. Слатина; кмет на кметство - с. Смочан; кмет на кметство - с. Умаревци; кмет на кметство - с. Хлевене; кмет на кметство - с. Чавдарци в община Ловеч на 29 октомври 2023 г. 

Наименованието на местната коалиция в бюлетината е: ГЕРБ /СДС/.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:50 часа

Календар

Решения

  • № 94-МИ / 27.09.2023

    относно: определяне и подреждане номерата на партии, коалиции и местни коалиции в бюлетините при провеждане на изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч, насрочени за 29 октомври 2023 г.

  • № 93-МИ / 26.09.2023

    относно: Назначаване на състава и утвърждаване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 92-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 29 октомври 2023 г.

всички решения