Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 3-МИ
Ловеч, 09.09.2023

ОТНОСНО: Определяне на член от Общинска избирателна комисия Ловеч, който да маркира печата на ОИК Ловеч за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 79 от Изборния кодекс и т. I от Решение № 1966-МИ от 08.08.2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Определя Петя Цанкова Стоянова за лице, което заедно с Председателя на ОИК Ловеч да маркира по уникален начин печатите на ОИК Ловеч.

За всяко извършено маркиране да се състави Протокол за маркиране на печата на ОИК, представляващ Приложение към Решение № 1966-МИ от 08.08.2023 г. на Централна избирателна комисия,  който следва да се подпише от всички присъстващи членове на ОИК Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Зам. председател: Мария Бончева Йорданова

* Публикувано на 09.09.2023 в 14:11 часа

Календар

Решения

  • № 94-МИ / 27.09.2023

    относно: определяне и подреждане номерата на партии, коалиции и местни коалиции в бюлетините при провеждане на изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч, насрочени за 29 октомври 2023 г.

  • № 93-МИ / 26.09.2023

    относно: Назначаване на състава и утвърждаване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 92-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 29 октомври 2023 г.

всички решения