Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 202-МИ
Ловеч, 06.11.2023

ОТНОСНО: Приключване на работата в Изчислителния пункт към ОИК Ловеч в изборите кметове на 05 ноември 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 39, Раздел Е - „Процедура по установяване от ОИК на резултатите от гласуването за кметове на община /кметство“ от Методически указания на Централна избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии в изборите за кметове, насрочени за 05 ноември 2023 г., приети с Решение № 2654-МИ от 12 октомври 2023г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Ловеч


Р Е Ш И :

Да приключи работата в Изчислителния пункт към Общинска избирателна комисия Ловеч в изборите кметове на 05 ноември 2023 г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 06.11.2023 в 01:30 часа

Календар

Решения

  • № 208-МИ / 01.12.2023

    относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

  • № 207-МИ / 07.11.2023

    относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

  • № 206-МИ / 06.11.2023

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения