Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 201-МИ
Ловеч, 05.11.2023

ОТНОСНО: жалба с вх. № 185/05.11.2023 г., 20:16 ч. от Стефан Веселинов

На електронен адрес на ОИК Ловеч от адрес [email protected] е постъпила  жалба вх. № 185/05.11.2023 г., 20:16 ч. от Стефан Веселинов.

В сигнала е изложено, че „… Искаме да подадем оплакване за секция № 111800010, че при явно невалидни бюлетини  те се считат за валидни“.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на действията на СИК тъй като с тях не се засягат негови права или законни интереси.

Подаденият от жалбоподателя сигнал до ОИК – Ловеч има само уведомителен ефект, като не поражда право на заявителя.

За пълнота и на основание чл. 279 от ИК единствено СИК е компетентна да определи действителността или недействителността на бюлетините.

ОИК Ловеч разгледа обстоятелствата съобразно правомощията си за произнасяне по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания по чл. 87, ал.1, т.22 от ИК

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане жалба вх. № 185/05.11.2023 г., 20:16 ч., постъпила по електронната поща на ОИК Ловеч от Стефан Веселинов в изборите за кметове на 05 ноември 2023 г.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 05.11.2023 в 21:08 часа

Календар

Решения

  • № 208-МИ / 01.12.2023

    относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

  • № 207-МИ / 07.11.2023

    относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

  • № 206-МИ / 06.11.2023

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения