Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 2-МИ
Ловеч, 09.09.2023

ОТНОСНО: Определяне адрес на сградата, в която се помещава ОИК Ловеч, начин и място за обявяване на решенията на ОИК при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 2173-МИ от 01.09.2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Обявява адрес на сградата, в която се помещава Общинска избирателна комисия Ловеч, както следва: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 22, ет. 2, стая 208.

Определя място за обявяване на решенията на ОИК Ловеч: гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 22, ет. 2, информационно табло, поставено до стая № 208, което следва да бъде оформено по начин, показващ предназначението му съгласно изискванията на Решение № 2173-МИ от 01.09.2023 г. на ЦИК. Решенията следва да бъдат публикувани и на интернет страницата на ОИК Ловеч. Решенията се обявяват незабавно. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на таблото и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции. Срокът за обжалване на решенията започва да тече от по-късното по ред обявяване/публикуване.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Зам. председател: Мария Бончева Йорданова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 09.09.2023 в 14:10 часа

Календар

Решения

  • № 94-МИ / 27.09.2023

    относно: определяне и подреждане номерата на партии, коалиции и местни коалиции в бюлетините при провеждане на изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч, насрочени за 29 октомври 2023 г.

  • № 93-МИ / 26.09.2023

    относно: Назначаване на състава и утвърждаване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 92-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и кметове за 29 октомври 2023 г.

всички решения