Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 199-МИ
Ловеч, 05.11.2023

ОТНОСНО: сигнал с вх. № 181/05.11.2023 г., 15:35 ч. от Цветелина Николаева и жалба вх. № 182/05.11.2023 г., 15:41 ч. от Цветелина Георгиева

На електронен адрес на ОИК Ловеч от адрес [email protected] са постъпили  сигнал с вх. № 181/05.11.2023 г., 15:35 ч. от Цветелина Николаева и жалба вх. № 182/05.11.2023 г., 15:41 ч. от Цветелина Георгиева.

 Цветелина Николаева Георгиева е упълномощен представител на местна коалиция ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ (ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“) регистрирана в изборите за кметове на 05 ноември 2023г.

В сигнала е изложено, че „… В село Славяни новоизбраната за кмет Петя Георгиева огитира хората пред секцията да гласуват за ГЕРБ. Моля да се размърдате малко!!!“.

В жалбата е посочено, че в село Славяни новоизбраната за кмет Петя Георгиева агитира хората пред секцията да гласуват за ГЕРБ.

В сигнала и жалбата се съдържат данни за нарушение на чл. 182 от ИК, но тъй като липсват конкретни данни бе сформирана комисия в състав: - Мария Бончева Йорданова ( зам. председател ОИК Ловеч ), Петко Георгиев Петков ( секретар ОИК Ловеч ), Светлана Вълева Рачева ( член ), която извърши проверка на място.

От доклад вх. № 183/05.11.2023 се установи, че на място пред СИК № 111800046 село Славяни  не се извършва агитация. При разговор с охраната и председателя на секционната комисия е установено, че не е извършвана агитация. Към момента на проверката Петя Георгиева не е установена.

Поради изложеното и на основание чл. 182 от ИК, ОИК Ловеч приема, че няма налице доказателства в подкрепа на твърдението, изложено в сигнала и жалбата за извършване на агитация в нарушение на Изборния Кодекс в  изборния ден.

ОИК Ловеч разгледа обстоятелствата съобразно правомощията си за произнасяне по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания по чл. 182, ал.1 от ИК.

Р Е Ш И :

Оставя без уважение сигнал с вх. № 181/05.11.2023 г., 15:35 ч. и жалба вх. № 182/05.11.2023 г., 15:41 ч., постъпили по електронната поща на ОИК Ловеч от Цветелина Николаева Георгиева упълномощен представител на местна коалиция ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ (ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“) в изборите за кметове на 05 ноември 2023г. , като неоснователни.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Анна Дочева Михайлова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 05.11.2023 в 17:12 часа

Календар

Решения

  • № 208-МИ / 01.12.2023

    относно: заявление вх. № 192/01.12.2023 г. от Председател на Общински съвет - Ловеч във връзка със заявление от Алдин Дочев Начков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

  • № 207-МИ / 07.11.2023

    относно: заявление вх. № 187/06.11.2023 г. от Страцимир Веселинов Петков – обявен за общински съветник от листата на местна коалиция ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

  • № 206-МИ / 06.11.2023

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЛАДИНЯ

всички решения